Invitasjon til Karate NM for lag og Norges Cup Individuelt

Publisert 06.10.2015
Redigert 07.10.2015

Norges Kampsportforbund Karate Seksjonen i samarbeid med Os Karateklubb har gleden av å ønske alle karateutøvere hjertelig velkommen til Norgesmesterskap for lag og Norges Cup individuelt. Mesterskapet avvikles i Os Idrettshall lørdag 28. november 2015. Påmeldingsfrist fredag 13. november 2015

Karate styret vedtatt at i tillegg til Karate NM for lag 2015 avvikles samtidig som prøveordning Norges Cup Individuelt i åpne aldersklasser. Det betyr at alle utøver kan stille opp både på lag i NM og individuelt i NC eller velge å stille opp i en av disipliner.

KONTAKTINFORMASJON

Arrangør: Norges Kampsportforbund – Robert Hamara, mobil 922 33 143, e-mail: robert@kampsport.no
Teknisk arrangør: Os Karateklubb – Vidar Mjånes, mobil: 994 60 925, e-mail: vmjanes@broadpark.no

Påmelding sendes via påmeldingsnettside på SportData . Vennligst send mail til Robert Hamara: robert@kampsport.no for informasjon om pålogging.
Siden Åpnes 1. oktober 2015. Påmeldingsfrist: fredag 13. november 2015 kl. 12.00. Ingen etteranmeldelser vil bli akseptert. Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, rettes av administrasjonen.

Startkontingent
– kr. 500,- pr. lag
– kr. 400 individuelt i åpen klasse
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til påmeldte klubber. Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

Trekning
Stevnet avvikles elektronisk og trekning hentes i hallen.

Registrering
Gyldig legitimasjon for utøvere skal forevises ved registrering.

Dommere
Dommerkomite kaller inn dommere til karate NM.

Deltagelse
– Aldersgrensedato: stevnedag.
Ungdom: må være fylt 12 år, må ikke være fylt 14 år;
Kadett: må være fylt 14 år, må ikke være fylt 16 år;
Junior: må være fylt 16 år, må ikke være fylt 18 år;
Senior: må være fylt 18 år
– Utøvere må være norske statsborgere eller har vært bosatt i Norge de siste 12 månedene og være medlem i NKF Karate Seksjonen.
– Utøvere skal gå i riktig aldersklasse
– Utøvere kan kun representere en klubb/team
– Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig praksis

Regler
WKF reglement v. 9.0 – 2015
Kata: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Det skal ikke vises bunkai i katalag-finalen.
Kumite: Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med følgende norske tilpasning: Lag kumite utgjør 3 deltagere med 1 reserve. Det gis unntak for bruk av maske (ungdom og kadett) på regionale/nasjonale stevner i Norge. Det betyr at utøverne kan bruke maske (ungdom og kadett) og vest (alle) hvis de ønsker det.

Hotell
Solstrand Hotel & Bad
Booking av room gjøres direkte til hotellet. Avtale med Norges Kampsportforbund om sportspris. NB! Det lønner seg å være raskt ute med å bestille rom!

Transport
Dekltagere sørger selv for transport til og fra hallen.

Foto og film
NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltagere og funksjoærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no

Forbehold om avlysning
Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Ved avlysning tar NKF intet ansvar for eventuelle bestilte billetter, hotell eller andre kostnader klubben har tatt i forbindelse med stevnet.