Karate NM for lag

Karate
Invitasjon til Karate NM for lag og Norges Cup Individuelt - thumbnail

Invitasjon til Karate NM for lag og Norges Cup Individuelt

Karate styret vedtatt at i tillegg til Karate NM for lag 2015 avvikles samtidig som prøveordning Norges Cup Individuelt i åpne aldersklasser. Det betyr at [...]