Shotokan: Utvidet frist for å søke seksjonstilskudd

Publisert 23.11.2020

Shotokan-grenkomiteen har utvidet fristen for å søke seksjonstilskudd til 03. desember. – Vi ønsker en ny søknadsrunde med seksjonstilskudd, hvor de klubbene som ikke allerede er innstilt for tilskudd i 2020 kan søke, sier komiteens leder Arild Kolstad.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Utfyllende informasjon om ordningen finner du på informasjonssiden om seksjonstilskudd.

Søknadsskjema finner du nederst på siden.

Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet, men på generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger.

60 000,- i potten

– 2020 har grunnet Covid-19 ført til mindre aktivitet for medlemmene. Omdisponering av midler i budsjettene til tilskudd, der hvor det er mulig, er derfor anbefalt. Budsjett for denne runden er av shotokan-grenkomiteen satt kr. 61.000, og komiteen ser frem til å motta gode søknader fra klubbene, opplyser seksjonsleder Jannikke Berger.

Krav til søknader

Klubber som ønsker å søke bes lese informasjonen vedrørende generelle krav til søknader nøye, samt prioriteringer innenfor de enkelte seksjonene, før søknader sendes inn.

– For å få innvilget søknadene stilles det både formelle krav, blant annet til medlemskap og organisasjonsnummer, og alle søknader må også kunne behovsprøves, påpeker Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Utsatt rapportering

Klubber skulle opprinnelig innsendt rapportering på tilskudd innvilget i 2019 før eventuell ny søknad om tilskudd kunne behandles. Grunnet korona-situasjonen har forbundet besluttet å utsette fristen for rapportering for midler innvilget høsten 2019 til 1. november 2021.

Oops! We could not locate your form.