Høring innen karate seksjonen

Publisert 21.03.2018
Redigert 31.05.2018

Tema:         Nasjonale karate mesterskap

Avsender:  Karate seksjonsstyret i NKF

 

Forslag til høring innen karate seksjonen (Høringer skal behandles i klubbstyrene før tilbakemelding gis)

 

Høringsfrist; 15. april (høringssvar sendes til post@kampsport.no)

Innledning

Norges Kampsportforbund står tilsluttet 5 internasjonale særforbund, herunder World Karate Federation (WKF). Flertallet av de nasjonale særforbundene former WKFs politikk på lik linje som i andre internasjonale idrettsorganisasjoner. I.l.a. de siste årene har WKF fattet egne lover og vedtak som skal være uniforme for karate som olympisk idrett. Disse har for Norge sin del blitt oppfattet som restriktive.

Som en konsekvens av WKFs politikk har både karate styret og forbundsstyret engasjert seg for å finne gode interne løsninger, herunder også søkt om dispensasjon fra WKF uten å lykkes. I kjølvannet av disse anstrengelsene har informasjon, kommunikasjon og samhandling blitt for dårlig. Mye frustrasjon har dermed fått sitt utløp på sosiale medier.

Seksjonsstyret har, gjennom et internt møte mellom representanter fra forbundsstyret, seksjonsstyret og fullkontakt karate komiteen, sett etter muligheter og kommet frem til en mulig tilnærming til hvordan nasjonale karate mesterskap i og utenfor WKFs regelverk kan organiseres uten å komme i konflikt med WKF. Seksjonsstyret vedtok i sitt styremøte 9. februar 2018 å legge forslaget ut på høring til alle karate klubbene.

Forslaget kan også bli gjenstand for behandling på seksjonsmøtet under forbundstinget som avholdes 26.-27. mai.

WKFs skranker

Fra WKF har det kommet skranker/restriksjoner i.f.t. de nasjonale særforbunds mulighet til å promotere stilarter i nasjonale mesterskap. I tillegg har WKF lovregulert at kun NM for karate utifra WKFs regelverk anerkjennes, herunder også med begrensninger for WKF dommere.

Vedlegg/referanser

 1. Hvorfor medlemskap i WKF?: https://kampsport.no/wp-content/uploads/2018/02/Hvorfor-medlemskap-i-int.pdf
 2. Info om forbundsstyrets vedtak om NM i fullkontakt kumite/kamp: https://kampsport.no/karate/vedtak-vedrorende-karate-nm/
 3. WKFs lover (jf. særlig pkt. 5.3): https://www.wkf.net/pdf/rules/WKFStatutes_ENG_2017.pdf-eng.pdf
 4. WKF resolusjon (se vedlegget lenger nede på siden!)
 5. WKF policy (se vedlegget lenger nede på siden!)

 

Forslag til høring

Forslaget er inndelt i 3 deler/tidsfaser og reflekterer hvordan karate mesterskap i og utenfor WKFs regelverk kan organiseres i karate seksjonen.

Forslaget skal være innenfor WKFs lover/regler og sikrer at karate begrepet kan benyttes helhetlig fremfor nåværende ordning med NM i en udefinert idrett (fullkontakt kumite/kamp) som egentlig kun er et smutthull for å kunne kalle det NM.

Fase 1 – 2018 (vedtatte beslutninger);

 • NM i karate med WKF kumite og kata avholdes i Haukelandshallen som annonsert
 • NM i fullkontakt kumite/kamp avholdes i Laksevåghallen som annonsert. Karate styret har vedtatt å åpne for landsmesterskap (LM) i kata for fullkontakt grupperingen i.f.m. dette.

Fase 2 – ca. 2019/20;

 • Dommerkomiteen innen WKF regelverket og fullkontakt komiteen etablerer et nærmere samarbeid og deling av informasjon for å rigge seksjonen i retning av at også (særlig) kyokushin utøvere kan delta på WKF kata uten å bli bortdømt. WKF kata inkluderer kyokushin men det må gås opp en løype både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjøres ved at det legges til rette for at fagkomiteene i Norge kan samhandle i størst mulig grad.
 • LM i kata for fullkontakt grupperingen opprettholdes til man har kommet i mål med foranstående pkt.

Fase 3 – ca. 2020/21;

 • NM i fullkontakt kumite/kamp omgjøres til LM i fullkontakt karate
 • NM og LM samlokaliseres – kanskje allerede i 2019
 • Det utarbeides én felles invitasjon til NM og LM i karate når det er samlokalisert
 • Samhandling mellom fagkomiteene fører til at kata for fullkontakt grupperingen avvikles og inngår i kata utifra WKFs regelverk – f.eks. fra 2020 når karate står på OL-programmet.

Ved felles invitasjon til NM og LM i karate vil kongepokalordningen med fordeling mellom grenene kunne forsvares i.f.t. NIF. Kongepokal elementet vektes i dette forslaget høyere enn NM begrepet.

Forslaget sikrer en nøytral arena for fullkontakt karate miljøet som utgjør en stor del av karate Norge. Dette kan redusere det følte behovet for å holde eget NM på utsiden av NKF og dermed unngå søknad til Kulturdepartementets godkjenningsnemd med påfølgende kostbare avtale med Antidoping Norge (ADNO), da dette allerede ivaretas av NKF.

Alle karate klubber inviteres til å komme med sine synspunkter gjennom skriftlige høringssvar innen forannevnte tidsfrist til karate styret. Høringssvar sendes til post@kampsport.no . Seksjonsstyret setter pris på alle konstruktive innspill som kan bidra til at styret får et best mulig beslutningsgrunnlag.

 

Med vennlig hilsen

Kjell Jacobsen/s

Seksjonsleder

 

Vedlegg 5     WKF resolusjon

 

Fra: Javier Escalante [mailto:Javier@swekarate.se]
Sendt: 14. september 2016 17:47
Emne: Policy on the presence of WKF officials in Karate events

Dear Referee Friends,

Following with the measures indicated time ago on the policy of the WKF before style organizations, below you find a resolution approved

by the WKF Executive Committee, to be enforced with immediate effect in the whole WKF domain.

 

Kind Regards

Javier Escalante

Secretary WKF & EKF

Referee Commission

 

RESOLUTION

Referees and judges holding WKF or continental licenses may not officiate international karate tournaments unsanctioned by the WKF that do not follow WKF competition rules or that by their name can be confused with World or Continental Championships by using names containing the word “world” or naming the continent.  

 

Above does not apply to single style tournaments provided that these are not named world or continental championships.    

 

Vedlegg 6     WKF policy

 

Fra: Pilar Herrera [mailto:pherrera@wkf.com.es]
Sendt: 21. desember 2015 11:24
Emne: Style Organizations

 

TO ALL WKF NF’s 

Dear President,

The WKF Executive Committee has examined the issue of the different style organizations and has resolved that these are organizations work with a different purpose than the WKF.

The WKF promotes its activity as the sole governing body of universal karate, and consequently, a strong recommendation is made to all National Federations of the WKF to concentrate their activity and resources in the promotion and participation inside the WKF domain, which is the way of strengthen the official NF development and progress, also sending the right message to the outside.

Best regards,

Antonio Espinós

WKF President

C/ Boix y Morer, 15, Bº B

28003 Madrid, Spain

Tel:  (+34) 91 535-9632

Fax: (+34) 91 535-9633

E-mail: wkf@wkf.com.es