Vedtak vedrørende karate-NM

Publisert 12.12.2017
Redigert 21.12.2017

Forbundsstyret har på sitt styremøte 1.-2. desember evaluert gjeldende NM-praksis, som en konsekvens av WKFs standpunkt når det gjelder medlemsland og tildeling av nasjonale titler.

Frem til nå har praksis for Norges Kampsportforbund vært å avholde NM innen de tilsluttede internasjonale særforbunds konkurransegrener hvor forbundet også har landslag. I tillegg inkluderes ekstra konkurransegrener i karate og separat NM for ITF taekwon-do.

Forbundsstyret har nå fattet følgende vedtak;

Eksisterende NM praksis fortsetter som før, med følgende unntak for karate sitt vedkommende: Som følge av ovennevnte direktiv fra WKF annonseres stevnene som henholdsvis «NM i karate», «NM i fullkontakt kumite/kamp» og «NM i shobu ippon kumite/kamp».

I strid med gjeldende regelverk

Tidligere i år gjentok World Karate Federation (WKF) sitt tidligere kommuniserte standpunkt når det gjelder medlemsland og tildeling av nasjonale titler. Deres standpunkt fastslår at Norges Kampsportforbunds praksis når det gjelder karate-NM er i strid med deres regelverk:

«Ingen nasjonale forbund tilknyttet WKF kan godkjenne, støtte økonomisk, la medlemsklubber arrangere eller delta i konkurranser hvor det deles ut nasjonale titler under noe annet regelverk enn WKFs offisielle. Brudd på ovennevnte vil medføre sanksjoner fra WKF. Eksempler på sanksjoner kan være utestengelse fra WKF-godkjente konkurranser. WKF presiserer at dette ikke forhindrer stilarts organisasjoner fra å arrangere egne konkurranser, også under andre regelverk enn WKFs offisielle, så lenge det ikke deles ut nasjonale titler».

– Forbundsstyret vedtok tidligere i år at Norges Kampsportforbund skulle søke dispensasjon fra regelverket, slik at karate-NM kan avvikles som tidligere, med NM-titler også for shobu ippon kumite og fullkontakt kumite. WKF besvarte denne henvendelsen 24. november med henvisning til at forholdet er lovregulert, og at det ikke er mulig å dispensere fra loven, forklarer Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

WKF rendyrker karate-begrepet

Med karate på det olympiske programmet i Tokyo 2020 har verning av karate som uniformt begrep fått større fokus i WKF. WKFs lovregulerte direktiv setter derfor nå en tydelig avgrensing av både internasjonale og nasjonale mesterskap i karate til å kun omhandle disipliner innenfor WKF-godkjent regelverk, og fastslår at vår praksis når det gjelder å inkludere ekstra konkurransegrener i karate er i strid med deres regelverk.

Ifølge WKFs uttalelser er ikke ovennevnte til hinder for at karate konkurranser kan avholdes med andre regelverk, men det vil her altså ikke være mulig å kåre Norgesmester.

Separate NM

Med bakgrunn i den avslåtte dispensasjonssøknaden foretok styret en evaluering av dagens praksis for Norgesmesterskap på sitt styremøte.

Vedtaket tilsier at det kan inviteres til tre forskjellige NM hvorav ett for karate (i.h.t. WKFs konkurranseregelverk) og to i supplerende regelverk hvor karate-begrepet ikke kan benyttes i.h.t. WKFs direktiv. NM i fullkontakt kumite/kamp og NM i shobu ippon kumite/kamp må også avholdes separat fra NM i karate da det ikke er tillatt for WKF dommere å ha idrettslig samkvem/delta på stevner som ikke er sanksjonert av WKF.

Karate-seksjonen må vurdere konsekvensene av forbundsstyrets vedtak og den praktiske gjennomføring av arrangementene på kommende styremøte over nyttår.

Referatet fra Forbundsstyret finner du HER.