Utviklingsplan for dommere: – Behandles på kommende forbundsstyremøte

Publisert 30.11.2021

Neste forbundsstyremøte avholdes 3.-4. desember. Sakslisten er publisert, og til behandling foreligger blant annet forbundets utviklingsplan for dommere, som har vært ute på høring hos seksjonene.

Sakslisten for det kommende Forbundsstyremøtet finner du her.

 – Utviklingsplanen for dommere ble utarbeidet av arrangementsavdelingen, og deretter sendt på høring til alle seksjoner 19. september. Her ble seksjonene anmodet om å igangsette en prosess i egen seksjon, og gi tilbakemelding før forbundsstyret behandler planen 3.-4. desember. Høringsfristen ble satt til 24. november, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Før høringsfristen mottok administrasjonen fire høringssvar, og har søkt å hensynta innspillene i forslaget som nå foreligger for styret.

Ønsker å skape fellesskap og forståelse

Dommerutdanningene i norsk idrett er hvert enkelt særforbunds oppgave å utvikle, basert på krav fra sine respektive internasjonale særforbund. I NKF er det hver enkelt seksjon som har det operative ansvar for å følge opp og sikre at utdanningene er inspirerende, og gir en økning i antall aktive dommere rundt omkring i kampsport-Norge.

– Gjennom dommerutdanningen skal NKF skape et fellesskap og større forståelse for dommerrollen i forbundet. De som ønsker å bli dommere skal få en god inngang på denne rollen, og få en utvikling som ivaretar målene og forutsetningene til hver enkelt dommer, heter det i forslaget som nå er forelagt styret.

– Vi ser frem til å dele den ferdigstilte dommerutviklingsplanen så snart den foreligger – denne vil publiseres sammen med forbundets andre utviklingsplaner på våre nettsider, opplyser Søvik.