Sakslister

Sakslister 2022 – 2024:

Saksliste FS møte 2: 15. og 17. august 2022

Sakslister 2020(21) – 2022:

Saksliste FS møte 2: 27.-28. august 2021
Saksliste FS møte 3: 22.-23. oktober 2021
Saksliste FS møte 4: 03.-04. desember 2021
Saksliste FS-møte 6: 07. februar 2022
Saksliste FS-møte 7: 11.-12. mars 2022
Saksliste FS-møte 8: 30. april/2. mai 2022
Saksliste FS-møte 9: 18. mai 2022

Sakslister 2018-2020(21):

Saksliste FS møte 18: 18. mai 2021 – Teams-møte
Saksliste FS møte 17: 06. mai – Teams-møte
Saksliste FS nr. 16: 8, 12 og 15. april 2021 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 15: 25. februar og 02. mars – Teams-møte
Saksliste FS nr. 14: 14 og 19. januar 2021 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 13: 16. november 2020 – Teams-møte om utsatte saker
Saksliste FS nr. 13: 19.og 26. oktober 2020 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 12: september 2020 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 11: Juni 2020 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 10: Mars/april 2020 – Teams-møte
Saksliste FS nr. 09: 21.-22.02.2020
Saksliste FS nr. 08: 06.12.2019
Saksliste FS nr. 06: 15.06.2019
Saksliste FS nr. 05: 11.04.2019
Saksliste FS nr. 04: 23.02.2019
Saksliste FS nr. 03: 07.12.2018
Saksliste FS nr. 02: 07.08.2018
Saksliste FS nr. 01: 27.05.2018

Sakslister 2017 – 2018:

Saksliste FS nr. 06: 21.-22.04.2017
Saksliste FS nr. 07: 09.-10.06.2017

Saksliste FS.nr. 08: 08.09.2017
Saksliste FS nr. 09: 20.-21.10.2017
Saksliste FS nr. 10: 01.-02.12.2017
Saksliste FS nr.11: 23.-24.02.2018
Saksliste FS nr. 12: 06.-07.04.2018
Saksliste FS nr. 13: 02.05.2018