Trener 2-kurs utsettes

Publisert 10.08.2016

Trener 2-kurs vil ikke rulles ut denne høsten, men mest sannsynlig i første halvår av 2017.

På grunn av uforutsette forsinkelser med pensum til kurset, boka Ungdomstreneren, vil det ikke kunne gjennomføres Trener 2-kurs høsten 2016. Det var forespeilet at boken som er rettet mot trener 2 i NIFs og NKFs trenerløype kunne leveres denne sommeren, men forsinkelser har oppstått.

Det siktes på gjennomføring av Trener 2 fra våren 2017. NKF beklager.