Tips til klubbutviklingstiltak

Publisert 01.04.2020
Redigert 08.04.2020

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike klubbutviklingstiltak for å komme enda sterkere tilbake. Nedenfor finner du en liste over forslag til tiltak som kan gjennomføres. Gjennomfører dere disse vil klubben stå rustet for et vellykket comeback!

Stansen i all organisert idrettsaktivitet har medført store praktiske og økonomiske konsekvenser for alle forbundets klubber. Vi oppfordrer derfor alle våre klubber til å benytte anledning til å forberede seg på å gjenoppta all aktivitet, slik at hele forbundet kan komme sterkere tilbake når forholdene tillater det.

Tips til tiltak

1. Gjennomføre samordna rapportering (NB! Dette gjøres etter 2. april!)

Alle våre medlemsklubber vil 1.4.2020 motta e-post fra Norges Idrettsforbund hvor de informerer om at samordnet rapportering er åpen og ber klubbene fullføre samordnet rapportering innen 30.4.2020. Vi presiserer at dette IKKE gjelder klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund. Norges Kampsportforbund ber våre klubber vente med rapporteringen til dere mottar ny beskjed fra oss. Du kan lese mer om kampsportforbundets rutiner i forbindelse med samordna rapportering her.

2. Gjør deg kjent med vår oppdaterte klubbutviklingsside

Forbundet har nylig oppdatert vår klubbutviklingsside. På denne siden finner dere en rekke verktøy for klubben, samt informasjon om verdi- og etikkarbeid.

3. Opprett/oppdater klubbhåndbok for klubben

På NIFs nettsider finner du en veileder som kan benyttes av klubber som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted. Du finner link til klubbhåndboken på nettsiden vår om klubbutvikling.

4. Lag årshjul og rollebeskrivelse for styret i klubben

Det å ha et årshjul kan hjelpe klubben stort i prosjektstyringen og planleggingen av alle aktiviteter. Det samme kan tydelige instrukser og rollebeskrivelser for de forskjellige rollene i klubben. Bruk denne perioden til å definere og fordeler ulike oppgaver!

5. Trenere lager års- og periodeplaner for sine partier/tilegner seg mer kunnskap om fysisk trening og treningsprinsipper

Denne perioden er en glimrende anledning for alle trenere til å lese seg opp på teori, og til å legge gode planer for sine kommende partier. Vi anbefaler trenere å nytte seg av Olympiatoppen sine nettsider, i tillegg til å studere utviklingstrappene som ligger på klubbutviklingssiden vår. NKF har overført noe av trenerutdanningen til e-læring. Om du ikke har gjennomført trenerutdanningen, eller om du ønsker å repetere fagstoff anbefaler vi trenere å sjekke ut disse kursene. I boken Kampidrettens fysiske trening finner man også mye fagstoff samt inspirasjon. Denne kan kjøpes på ibooks store/iTuens.

6. Gjennomføre Bedre Klubb del 1

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor idrettslagene skal svare på spørsmål innenfor syv grunnleggende organisasjonsområder. Mer informasjon om Bedre Klubb finner du her.

7. Gjennomføre klubbens styrearbeid i praksis e-kurs

Innføring i styrearbeid for idrettslag er et felles e-læringskurs som tilbys alle styremedlemmer i klubber og idrettslag. Etter hvert årsmøte anbefales det at alle nye styremedlemmer gjennomfører kurset Klubbens styrearbeid i praksis. Dette er et kurs som blir tilbudt i alle idrettskretser. Det er også utviklet et forenklet kurs på e-læring som anbefales å gjennomføre som en repetisjon.

8. Etablere beredskapsplan knytt til seksuell trakassering og overgrep

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber til å etablere en beredskapsplan knyttet til seksuell trakassering og overgrep. For å komme i gang med dette arbeidet finner du en mal fra Redd Barna på vår klubbutviklingsside, og du kan også finne relevant informasjon om teamet på NIFs nettsider.

9. Bli rent idrettslag

Norges Kampsportforbund er Rent Særforbund, og alle våre stevnearrangører må være Rent Idrettslag. Vi oppfordrer alle våre medlemsklubber til å registrere seg som Rent Idrettslag.

10. Planlegge et kick-off for å komme i gang etter korona-perioden!

Benytt denne perioden til å planlegge et inspirerende og samlende arrangement som både skal skape motivasjon for eksisterende medlemmer og rekruttere nye! Her oppfordrer vi klubber til å involvere sine yngre medlemmer – husk at ungdommer er en fantastisk ressurs for klubben!

Hvis du ble inspirert og har lyst til å ta tak i noen av punktene ovenfor, men trenger hjelp til å komme i gang, eller lurer på noe, kan administrasjonen kontaktes på post@kampsport.no. Lykke til!

PS! Husk å holde deg oppdatert på forbundets nyhetssaker vedrørende korona-situasjonen. Samlesiden for korona-saker finner du HER.