Tilsagn på tilskudd til utstyrspakker

Publisert 28.08.2015
Redigert 14.09.2015

Tilskuddsbeløp i samband med Sparebankstiftelsen foreligger.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norges Kamsportforbund utstyrsmidler.

Viser til Norges Kampsportforbund (NKF)s utstyrsordning via tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB utlyst tidligere i år.

Som det fremkommer i utlysningen var det beregnet en behandlingstid i august m.t.p. evt. avklaringer som måtte gjøres i.f.t. uklarheter og annet ved søknadene.

Nå foreligger tilskuddsbeløp pr. klubb.

Opplysninger om tildelingen

Adm. har strukket seg langt for å imøtegå alle klubbene, også de som hadde ufullstendige søknader. Det fremkommer også av utlysningen at det er satt et maks. søkebeløp på kr. 100.000. Ordningen bør sees i sammenheng med Idrettsforbundets årlige utstyrsordning som kommer nå i høst og gir flere muligheter.

Listen nedenfor med tilskuddsbeløp pr. søkerklubb er fordelt pr. seksjon innen NKF. Listen er dessverre ikke alfabetisk, men vi regner med at alle finner frem likevel.

Praktiske opplysninger videre

Klubbene kan nå effektuere innkjøp i.h.t. sin søknad innenfor rammen av tilskuddsbeløp. Utbetaling av tilskuddet skjer straks klubben kan fremlegge fakturakopi fra leverandør. Sammen med fakturakopi må ansvarlig også legge ved klubbens kontonummer for utbetaling av tilskudd. Dette sendes til post@kampsport.no.

Det er også ønskelig at klubbene legger ut bilder på NKFs Facebookside fra trening hvor utstyret tas i bruk, og at det fremkommer at utstyret er støttet av Sparebankstiftelsen DNB via NKF.

Relaterte linker

Tilsagn på søknader