Støtte til regionale utviklingsprogram kansellert inntil videre

Publisert 18.03.2020

På Forbundsstyremøtet 6.-7. desember 2019 vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale utviklingsprogram. På bakgrunn av dette ble det gitt informasjon om at klubber og konkurransemiljøer kunne sende inn søknad om midler innen 31. mars 2020. Støtteordningen er nå kansellert inntil videre.

Årsaken til at støtte til regionale utviklingsprogram kanselleres inntil videre er det pågående korona-utbruddet, og det gjeldende forbudet mot organisert trening.

Påvirker alle planer

Per 18. mars er det uvisst hvor lenge forbudet mot organisert trening vil opprettholdes. Dette påvirker alle planer om målrettet satsing og sportslig utvikling, og vanskeliggjør støtte til aktivitet på dette området.

Forbundet vil komme tilbake med informasjon om støtteordningen på et senere tidspunkt.