Søk midler til regionale utviklingsprogram

Publisert 03.01.2020

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember vedtok forbundsstyret å oppheve tidligere vedtak om frysing av ordningen med regionale utviklingsprogram.

Forbundsstyret åpnet i 2017 for et nytt satsingsområde med regionale utviklingsprogram (talentutvikling) for konkurransegrenene innen hver seksjon i forbundet.

Klubber og konkurransemiljøer kan melde sine ønsker og behov til styret i sin seksjon i.f.t. regionale konkurransesamlinger, trenerbehov og kostnadsdekning. Sportssjefen må godkjenne utviklingsprogrammene før iverksettelse. Du kan lese mer om ordningen her.

Søknadsfrist: 31. mars

Fondet består i 2020 av 323 000,-.

– Det er nå anledning for klubber og konkurransemiljøer til å sende inn sine søknader om tildeling av disse midlene via seksjonene. Alle søknader vil behandles etter søkadsfristens utløp, melder sportssjef Dag Jacobsen.