«Spillemidler til utstyr» og «Kompensasjon for økte gassutgifter» for 2023

Publisert 05.02.2024
Redigert 26.02.2024

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om «Spillemidler til utstyr» og «Kompensasjon for økte gassutgifter» for 2023. Begge støtteordningene har søknadsfrist 6. mars 2024!

Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist.

Søknadsperiode: 1. februar 2024  – 6. mars 2024

Mer informasjon om ordningene under, eller på NIFs nettsider – alle idrettslagene vil motta informasjon fra NIF om ordningene på epost.

 

Spillemidler til utstyr 2023

Hvem kan søke?

Idrettslag og særidrettsgrupper i fleridrettslag med tilknytning til Norges Kampsportforbund

Hva slags utstyr kan vi få støtte til?

Utstyr som er kjøpt (med betalingsdato) i 2023 innen følgende kategorier:

  • Matter/teppe/madrass
  • Pads/puter/sekker/dukker o.l. til slag, spark og kast
  • Treningsvåpen/treningsredskap/instrument
  • Speilvegg
Hvor mye kan vi søke om?

Søknadssummen beregnes automatisk utfra total innkjøpspris. Søknadssummen settes til 33,33% av innkjøpspris, både pr utstyrskategori og til sammen.

Man kan få uttelling for maksimum 300.000 kroner pr utstyrskategori. Det vil si at dersom innkjøpspris overstiger 3.000.000, vil søknadssummen uansett ikke overstige 300.000.

Det må være minst 3.333 kroner i søknadssum, innkjøpspris må med andre ord overstige 10.000 kroner.

Hvordan søker vi?

Følg veilederen på NIFs nettsider her: Utstyrsmidler for idrettslag (idrettsforbundet.no)

OBS! Pass på at søknaden er fullført og alle vedlegg har blitt lastet opp før du klikker på «Send søknad»

Søknader kan ikke endres etter at de har blitt sendt inn.

Merk at kun personer med følgene roller i idrettslaget har tilgang til å søke om utstyrsmidler:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Adm.leder (ansatt)
  • Org.ansvarlig (KL)

Søknaden sendes inn her.

 

Kompensasjon for økte gassutgifter i 2023

Formålet med tilskuddet er å opprettholde aktivitetstilbudet til barn og unge og holde deltageravgifter nede. Tilskuddet skal ikke brukes til annet enn å dekke økte kostnader til gass. Med gass menes propan og naturgass (LNG).

Hvem kan søke?

Alle idrettslag, særkretser/regioner og særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund som har hatt gassutgifter i 2023 kan søke om tilskudd. Andre virksomheter som er eid av organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund kan søke, uavhengig av hvordan eierskap og drift er organisert. Organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og virksomheter eid av disse, som leier anlegg der leietaker dekker gassutgiftene, kan også søke.

Finn mer informasjon i epost fra NIF eller her

Søknaden fylles og sendes inn her.