Tilskudd for økte gassutgifter

Felles / Forbund

"Spillemidler til utstyr" og "Kompensasjon for økte gassutgifter" for 2023

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om «Spillemidler til utstyr» og «Kompensasjon for økte gassutgifter» for 2023. Begge [...]