NIF

Felles / Forbund

"Spillemidler til utstyr" og "Kompensasjon for økte gassutgifter" for 2023

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om «Spillemidler til utstyr» og «Kompensasjon for økte gassutgifter» for 2023. Begge [...]
Felles / Forbund
Spillemidler til utstyr - thumbnail

Spillemidler til utstyr

Det er nå klart for en ny søknadsrunde om «Spillemidler til utstyr».  Alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF kan søke. Ordningen [...]
Felles / Forbund

Nominasjoner til NIFs Hederstegn

NIFs Hederstegn er en av to utmerkelser i idrettsforbundet. Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere og fristen for nominasjon er 28. august.  Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk [...]
Felles / Forbund

Bli med på Olympisk akademi!

Norges idrettsforbund inviterer unge trenere, ledere, dommere og andre ressurspersoner mellom 15-29 år til Olympisk akademi onsdag 23. juni kl. 12.00-14.00. Årets tema er #STOPP. Påmelding gjøres via «Min idrett» innen 21. juni. Fullstendig informasjon og påmeldingslenke finner du [...]
Felles / Forbund

Enklere lovnorm for idrettslag

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag, melder NIF på sine nettsider. Mer informasjon om enklere lovnorm for idrettslag finner du på NIFs nettsider. Det er et overordnet mål at [...]
Felles / Forbund

Hvem bør hedres?

NIFs Hederstegn er en av to utmerkelser i idrettsforbundet. Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere og fristen for nominasjon er fredag 28. august.  Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i [...]
Felles / Forbund

Webinar om digitalt årsmøte

Idrettslag som ønsker å gjennomføre årsmøtet kan gjøre det på tre ulike måter – enten skriftlig, digitalt eller ved fysisk oppmøte. NIF har nå utarbeidet veiledere for de forskjellige måtene å gjennomføre på, og inviterer også til gratis webinar om digitalt årsmåte. Fristen for [...]
Felles / Forbund

NIF ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren. Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende [...]
Felles / Forbund

NIF: - All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité i dag i en pressemelding om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.  Norges idrettsforbund og olympiske og [...]
Eldre artikler