Sparebankprosjektet: Felles evalueringsmøte gjennomført

Publisert 19.05.2020

Forrige uke gjennomførte Olympiatoppen fellesmøte for evaluering av langsiktige utviklingsprosjekter. Norges Kampsportforbund og Norges Bryteforbund satser sammen mot Tokyo 2021 og Paris 2024 med midler fra Sparebankstiftelsen, og deltok dermed på evalueringsmøtet.  

Sparebankstiftelsen støtter satsning frem mot de kommende OL for flere særforbund, inkludert Norges Kampsportforbund, som samarbeidet med Norges Bryteforbund i et felles Sparebankprosjekt med fokus på utvikling av unge kvinnelige utøvere.

Prosjektet, som ble innledet i 2016 og dermed nå går inn i sitt fjerde år, har bidratt til vekst og utvikling hos utøverne. Som en del av prosjektet ble det avholdt samlinger i januar og august i fjor.

Felles utfordringer

Sparebankprosjektet evalueres regelmessig i regi av Olympiatoppen, og fellesmøtet forrige uke var en del av dette evalueringsarbeidet. I møtet rapporterte særforbundene om flere utfordringer som er felles for de fleste deltakere i Olympiatoppens langsiktige utviklingsprosjektet, forteller Raik Tietze, toppidrettskonsulent i Norges Kampsportforbund.

– Mange særforbund sliter med de samme utfordringene som oss: At man mister lovende utøvere før de når sitt potensial, da disse slutter pga. endringer i skolehverdag, pubertet, og overgangen til seniorklasser, for å nevne noe, forteller Tietze.

Læringsarena

 – De fleste særforbundene bruker i likhet med Norges Kampsportforbund disse prosjektene som en læringsarena, hvor kunnskaps- og kompetanseløft er i fokus. Sentralt i prosjektet er en langsiktig og helhetlig utvikling fra «talent» til «idrettsutøver». Det er også en uttalt målsetting at deltakelse i prosjektet skal bidra til god treningskvalitet hjemme, påpeker Tietze.

På møtet ble det også diskutert mulige løsninger for regionale tiltak og læringsarenaer, som en forlenget arm for fulltidslandslagene. Dette er et tilbud Norges Kampsportforbund allerede har, via regionale samlinger.

– Utfordringene knyttet til regionale tiltak ble også diskutert. Primært dreier dette seg om god dialog og informasjonsflyt klubbene, som dermed vil sikre at disse sender sine utøvere til samlinger eller andre tiltak og tilbud for unge utøvere. Når det gjelder toppidrett og utvikling av ambisiøse utøvere har Norges Kampsportforbund alltid et ønske om å evaluere og forbedre våre tilbud, og ikke minst sikre godt samarbeid med både utøvere og klubber på dette området, avsluttet Tietze.