Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Publisert 09.02.2023
Redigert 06.03.2023

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024, og fristen for å søke er 16. februar kl. 13.00.

Les mer på idrettsforbundets nettside.