mangfold

Felles / Forbund
Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak - thumbnail

Søk om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Det [...]