Sakspapirer til Forbundsting del 2

Publisert 21.05.2021
Redigert 31.05.2021

Forbundsting del 2, med seksjonsmøter, avholdes digitalt 5.-6. juni. Sakspapirene er nå klare. Klubber som fortsatt ikke har meldt på sine delegater bes gjør dette innen fristen 30. mai.

Som tidligere opplyst avholdes del to av Forbundstinget 5.-6. juni. Del 2 av Forbundstinget skal primært behandle fremtidsrettede saker. All tidligere publisert informasjon om Forbundstinget finner du på vår samleside.

Saksdokumenter

Norges Kampsportforbund ser frem til å ønske alle delegater velkommen til møtet, og oppfordrer alle til å gjøre seg godt kjent med saksdokumentene i forkant.

Siste påmeldingsfrist til forbundstinget er 30. mai. Mer informasjon, inklusive program og lenke til påmeldingsskjema finner du her.

Forløpig påmeldte delegater til møtene finner du her – listene er oppdaterte per 21. mai kl. 10:50.

Bli kjent med kandidatene!

I tillegg til å gjøre seg kjent med sakspapirene oppfordres alle deltakere på del 2 av tinget til å gjøre seg ekstra godt kjent med valgkomiteens innstilling til nytt forbundsstyre.

For å gi alle delegater muligheten til å danne seg et inntrykk av de nominerte kandidatene har Norges Kampsportforbund utarbeidet vedlagte presentasjonsside.

Gjør deg kjent med GoPlenum i forkant tinget!

Det vil på både forbundstinget og seksjonsmøtene bli brukt Teams som plattform for overføring av lyd, bilde og dokumenter. Møtestyringsverktøyet GoPlenum vil også benyttes til deling av saksdokumenter, samt avstemming og valg. Delegatene må være forberedt på å benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Alle delegater oppfordres til å delta på GoPlenum-webinar 3. juni. Det understrekes allerede nå at det er svært viktig at delegater registrerer seg tidlig i GoPlenum og logger seg på i god tid før møtestart. Informasjon om registrering vil sendes alle delegater i god tid før møtet.