Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting

Publisert 14.06.2022
Redigert 07.09.2023

Alle klubber med stemmeberettigede representanter under NKFs Forbundsting bes sende inn sine totale reiseutgifter til reiseutgiftsfordelingen.

OBS: Grunnet sommer og ferieavvikling så vil reiseutgiftene bli tilbakebetalt/fakturert i august.

Klubber som ikke sender inn sine reiseutgifter vil bli fakturert for gjennomsnittet av reiseutgifter per klubb

Frist for innsending av skjema er søndag 26.juni kl.23.59 (Det vil dessverre ikke være noe administrativ support etter onsdag 22. kl.15.00).

Reiseutgiftsfordeling

Reiseutgiftsfordeling tinget 2022

Reiseutgiftsfordelingen er en solidaritetsordning som betyr at alle representasjonsklubbene deler på reisekostnadene. Alle klubber oppgir reisekostnadene for klubbrepresentantene på skjema som ligger på nettsiden. Administrasjonen utregner i etterkant hva snittkostnadene pr. klubb blir og belaster klubbene pr. faktura med dette beløpet, alternativt godskriver klubber som har større kostnader. (Gjelder ikke overnattingskostnader).

Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representanter uavhengig av hvor i landet de reiser fra. Ordningen gjelder reisekostnader for alle klubbrepresentanter som har stemmerett.

Det er viktig at alle klubber som har hatt reiseutgifter sender inn skjemaet. Klubbene blir fakturert for differansen mellom egne kostnader og gjennomsnittskostnaden. Sender man ikke inn skjemaet blir man fakturert for gjennomsnittskostnaden. Har en klubb høyere reiseutgifter en gjennomsnittskostnaden, vil differansen utbetales.

Ta gjerne kontakt med administrasjonen dersom det skulle være noen spørsmål rundt dette

FYLL UT SKJEMA FOR REISEUTGIFTSFORDELING HER!

OBS: Grunnet sommer og ferieavvikling så vil reiseutgiftene bli tilbakebetalt/fakturert i august.