Reiseutgiftsfordeling

Fristen for innsending av reiseutgifter i forbindelse med NKFs Forbundsting er dessverre utgått.