Forbundsting 2022

Felles / Forbund
Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting - thumbnail

Reiseutgiftsfordeling ifm. NKFs Forbundsting

Alle klubber med stemmeberettigede representanter under NKFs Forbundsting bes sende inn sine totale reiseutgifter til reiseutgiftsfordelingen. OBS: Grunnet [...]
Felles / Forbund
Forbundstinget avholdes fysisk - thumbnail

Forbundstinget avholdes fysisk

Forbundsstyremøte 7 ble avholdt 11.-12. mars. På møtet ble det blant annet vedtatt at det kommende Forbundstinget avholdes fysisk. Protokollen fra [...]