Korona: Avlysning av stevner ut oktober

Publisert 17.08.2020

Norges Kampsportforbund følger smittesituasjonen fortløpende med tanke på gjennomføring av arrangementer og stevner denne høsten. – Vi vet at alle våre klubber ønsker å gjenoppta stevnevirksomheten, og at kampsport-utøvere i hele Norge savner å konkurrere. Allikevel ser forbundet med bekymring på utviklingen de siste ukene, og har derfor besluttet å avlyse/utsette alle stevner ut oktober, opplyser Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund.

Norges Kampsportforbund har stor forståelse for ønsket om å konkurrere. Forbundet ønsker samtidig å bidra i dugnadsarbeidet for å begrense smitte. Dette ønsket ligger til grunn for forbundets arbeid i forbindelse med gjenåpning av kontakttrening for voksne, samt risikovurderinger av gjennomføring av fysiske stevner.

Oppfordrer til e-stevner

Den samlede situasjonen og nylige økningen i smitte tilsier at det mest forsvarlige er å gjennomføre konkurranser som e-stevner, oppfordrer Henriksen.

– Forbundet har denne sommeren arrangert e-stevner for både karate og taekwondo, med god erfaring. Administrasjonen ønsker derfor å bistå klubbene og seksjonsstyrene i arbeidet med å arrangere gode e-stevner. Vi kommer i løpet av kort tid til å legge ut en veileder til e-stevner, slik at klubbene kan sette seg inn i hva gjennomføringen av e-stevner innebærer, og dermed vurderer hvorvidt dette er ønskelig for klubben.

I slutten av oktober vil det foretas en ny vurdering med tanke på gjennomføring av fysiske stevner ut året.

Samarbeider om tiltak

Eventuelle unntak fra forbundets tilråding om å gjennomføre konkurranser som e-stevner denne høsten kan gis fra seksjonsstyrene, som fortløpende vil vurdere smittesituasjonen landet over, da med tanke på gjennomføringen av mindre, lokale konkurranser.

Forbundsadministrasjonen vil også samarbeide tett med seksjonsstyrene om nødvendige tiltak og smittevernutstyr i de tilfeller hvor det besluttes å gjennomføre fysiske konkurranser.

Ser frem mot 2021

Kampsportforbundet ser allerede frem mot 2021, og oppfordrer klubber til å vurdere muligheten for å stille som stevnearrangør i 2021. Stevneutlysning og søknadsprosessen rundt dette er nå koordinert og samkjørt på tvers av alle idrettene, og samme prosedyre rundt behandling av søknader og tildeling av stevner skal følges av alle.

– Om din klubb er interessert vil dere finne nødvendig informasjon om hvordan man søker om arrangement, samt søknadsskjema, her, understreker Henriksen.

Frist for å søke arrangementer i 2021 er 1. oktober.