Ny frist for å avholde årsmøte

Publisert 11.03.2020
Redigert 13.03.2020

Norges idrettsforbund har utarbeidet en oversikt over frister og oppgaver som må være gjort innen 30. april. NIF opplyser også at fristen for å avholde årsmøte er utsatt som følge av koronaviruset. Ny frist er 15. juni.

Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med frister og oppgaver som er oppgitt nedenfor.

Utsatt frist for å avholde årsmøte

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær 12. mars besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. Les mer om dette her.

På NIFs hjemmesider finner du også en oversikt med spørsmål og svar som gjelder avholdelse av årsmøter og ting i lys av korona-situasjonen.

Norges Kampsportforbunds klubber bes å avvente

NB! Alle klubber vil 1.4.2018 motta e-post fra Norges Idrettsforbund hvor de informerer om at samordnet rapportering er åpen, og at klubbene bes fullføre samordnet rapportering innen 30.4.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund, og at registreringen ikke åpner for klubber tilknyttet Norges Kampsportforbund før etter 3. april.

Vi ber våre klubber vente med rapporteringen til dere mottar ny beskjed fra oss. Vi vil bruke 1. og 2. april til manuelt å legge inn medlemstall for alle klubbene. Tallene ligger i forbundets medlemssystem under medlemsstatistikk, men da vårt system foreløpig ikke «snakker» med NIF systemet registrerer administrasjonen tallene for klubbene. Så snart tallene er lagt inn av oss vil dere bli informert om at tallene ligger inne – og bedt om å fullføre samordnet rapportering. Eventuelle spørsmål kan rettes til post@kampsport.no

Vi ber også alle klubber om å gå igjennom medlemslisten og sørge for at denne er korrekt og oppdatert i løpet av mars, grunnet fakturering fra forbundet.

Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april 2020

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering åpnes i KlubbAdmin 1. april 2020.

Hva skal rapporteres:

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsmøteprotokoll.

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig

All relevant informasjon finner du på NIFs nettsider.