rapportering

Felles / Forbund

Ny frist for å avholde årsmøte

Norges idrettsforbund har utarbeidet en oversikt over frister og oppgaver som må være gjort innen 30. april. NIF opplyser også at fristen for å avholde årsmøte er utsatt som følge av koronaviruset. Ny frist er 15. juni. Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med frister og [...]