Obligatorisk forsikringsavgift økes

Publisert 11.12.2020

Etter over 10 år uten prisendring, og med flere og bedre forsikringselementer inkludert, oppjusteres den obligatoriske medlemsforsikringen med kr 2,- fra 2021.

Forsikringsavgiften vil fra neste år utgjøre kr. 82,- pr. enkeltmedlem over 12 år pr. år (inkludert for alle under 13 år). Klubber bes om å ta høyde for dette i sine budsjetter og fastsetting av sine medlemskontingent inkl. forsikring.

10 år uten prisøkning

Norges Kampsportforbund har hatt samme pris på den obligatoriske forsikringsavgiften i 10 år, men med flere og bedre forsikringselementer inkludert er det denne gangen ikke mulig å unngå en mindre prisstigning.

Vi oppfordrer alle klubber til å gjøre seg kjent med våre forsikringssider, hvor forsikringsvilkår, samt praktisk informasjon rundt skademeldinger, finnes.