forsikringsavgift

Felles / Forbund
Obligatorisk forsikringsavgift økes - thumbnail

Obligatorisk forsikringsavgift økes

Etter over 10 år uten prisendring, og med flere og bedre forsikringselementer inkludert, oppjusteres den obligatoriske medlemsforsikringen med kr 2,- fra [...]
Felles / Forbund
Utsettelse av fakturering av klubbkontingent og medlemsforsikring - thumbnail

Utsettelse av fakturering av klubbkontingent og medlemsforsikring

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund avholdt 02. juni styremøte via Teams. På møtet ble det besluttet videre utsettelse av fakturering av [...]