Nytt medlemssystem: Status og videre fremdrift

Publisert 04.03.2020

På forbundsstyremøtet 21.-22. februar ble blant annet fremdrift av forbundets nye medlemssystem behandlet. – Vi vet at det er stor interesse i organisasjonen for lanseringen av nytt medlemssystem, og ønsker derfor å informere om status, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Som tidligere informert inngikk Norges Kampsportforbund i andre halvdel av 2019 en dialog med NIF om tettere samkjøring rundt utvikling og lansering av det nye medlemssystemet.

Da både NIF og kampsportforbundet hadde valgt AITC som leverandør av nytt medlemssystem anså forbundet det som hensiktsmessig med tett samarbeid med NIF. Dette ble gjort både av økonomiske hensyn, samt med et ønske om å bidra til én felles løsning for hele idretten.

Pål Rønnevik, leder av NIF digital, samt Knut Vonheim fra Albatross IT Consultants (AITC) deltok begge på styremøtet forrige måned. Som det fremgår av referatet, jobber nå administrasjonen med å avklare et avtaleforslag inkl. framdriftsplan om samordning av medlemssystemet med NIF. Dette vil fremlegges forbundsstyret for endelig godkjenning.

Forventer snarlig avklaring

Enkelte pilotklubber ble med i testing og utprøving av det nye medlemssystemet sommeren 2019. Etter sommeren ble det etablert dialog med NIF for å se på samkjøring, med utgangspunkt i kampsport-systemet. Her tok det noe tid før Idrettsforbundet landet sin strategi med valg av løsning: enten kjøpe ut kampsportforbundet og bygge videre på denne løsningen, eller bygge en separat «multi tenant» løsning og invitere kampsport inn.

Sistnevnte ble valgt sent på høsten 2019. Deretter har det vært dialog og forhandlinger om hvorvidt det er hensiktsmessig for kampsportforbundet å fortsette eget løp eller inngå samkjøring med Idrettsforbundet, og i så fall hvordan og på hvilke betingelser. Videre arbeid med egen løsning ble satt på vent, og det har i denne perioden vært vanskelig å informere noe utad og til egne pilotklubber. Dette førte også til at det gamle MySoft systemet fortsatt har blitt benyttet «på overtid».

– At NIF bruker kampsportforbundets medlemssystem som utgangspunkt for å bygge sitt system mener vi sparer NIF for utviklingskostnader. Dette er kommunisert tydelig til NIF, og forbundet forventer nå en snarlig konkretisering og avklaring på samarbeidet med NIF fremover. Vi vil selvfølgelig informere om dette så snart som mulig til klubbene. Forbundet har ansett at et konkret og forpliktende tilbud fra NIF har vært nødvendig, selv om denne delen av prosessen har tatt tid og vanskeliggjort gunstig informasjonsflyt til klubbene, påpeker Søvik.

Fordeler med felles system

Av fordeler ved felles system er blant annet at NIF vil ta fremtidige kostnader til drift, sikkerhet og forvaltning av løsningen, samt utviklingskostnader for det som er felles behov for norsk idrett. NIF vil også sikre integrasjoner med økonomiløsninger.

– Norges Kampsportforbund har god grunn til å tro at vi vil lykkes i å avklare en samarbeidsavtale med NIF som vil komme alle våre medlemsklubber til gode, og ser frem til videre godt samarbeid med NIF rundt lanseringen. Alle klubber vil fases inn i det nye systemet i løpet av 2020, og hver enkelt klubb vil motta all nødvendig praktisk informasjon god tid i forveien, forteller Søvik.

Trenger ikke tenke på å bytte system

Norges Kampsportforbund minner også igjen om at medlemsklubber ikke trenger å tenke på å bytte til et av systemene med godkjent integrasjonsavtale, da vårt nye medlemssystem er en del av løsningen for hele NIF. Klubber kan derfor se bort fra henvendelser fra NIF og kommersielle tredjeparts-aktører vedrørende dette.

Du kan lese mer om dette på NIFs nettsider.

Les også mer om det nye medlemssystemet her: