Forberedelser før overgang til nytt medlemssystem

Publisert 18.02.2019
Redigert 21.02.2019

Fra 1. mai starter innfasingen av nytt medlemssystem hos våre medlemsklubber. Alle klubber bes gjøre noe forarbeid før denne dato.

Testing av det nye systemet er snart i gang hos 21 pilotklubber, og fra 1. mai starter jobben med å få øvrige klubber inn. Følgende forberedelser bør gjøres av alle klubber:

 1. Skille kontingent og treningsavgift

  Alle klubber som er organisert under Norges Idrettsforbund plikter å skille på medlemskontingent og treningsavgift. Det er derfor viktig at klubbene legger opp til dette skillet før oppstart av nytt system.

  Medlemskontingenten må være på minst kr 100 for hvert medlem. Kontingent faktureres én gang årlig, for våre klubber i april.

  Treningsavgiften må holdes adskilt fra kontingenten, og er en avgift som skal dekke kostnader for deltakelse i idrettsaktivitet.

  Medlemskontingenten og treningsavgiften kan faktureres på én samlet faktura forutsatt at avgiften og kontingenten fremkommer som to separate beløp.

 2. Klubblogo i PNG-format

  Det er ønskelig at alle klubber har en logo i PNG-format til bruk på klubbens profil i det nye systemet. Klubber som ikke allerede har dette tilgjengelig oppfordres til å skaffe det.

 3. Kontakte bank ved ønske om å tilby kortbetaling

  For de klubber som ønsker å bruke webshop-løsningen i systemet er det mulig å tilby kortbetaling i bank for medlemmene. Dersom klubben ønsker dette må klubben kontakte sin bank for å få sin Merchant ID og Token ID.

Det nye medlemssystemet skal gjøre klubbenes jobb enklere på mange måter. Blant oppgaver klubbene ikke lenger vil trenge å gjøre er å innhente personvernerklæringer og manuell jobb ved idrettsregistreringen hvert år. Dette vil det nye systemet løse.