Nytt medlemssystem

Publisert 09.01.2020
Redigert 30.01.2020

Norges Kampsportforbund arbeider med å få ferdigstilt vårt nye medlemssystem. Sammen med NIF skal Norges Kampsportforbund sikre at alle våre kampsportklubber kommer inn på en innovativ, brukervennlig og fremtidsrettet løsning, samordnet med norsk idrett for øvrig.

Flere av våre medlemsklubber har nylig kontaktet oss vedrørende NIFs endret forskrift om medlems- og organisasjonsregister. I sommer ble det vedtatt at alle idrettslag enten må bruke Idrettens felles medlemssystem eller en integrasjonspartnere som har signert integrasjonsavtale med NIF. Vi i Norges Kampsportforbund presiserer at vår nye løsning, som lanseres i løpet av 2020, vil være en del av NIFs system.

Trenger ikke tenke på å bytte system

– Våre medlemsklubber trenger ikke tenke på å bytte til et av systemene med godkjent integrasjonsavtale, da vårt nye medlemssystem er en del av løsningen for hele NIF. Dessuten vil samordnet idrettsregistrering også bli mer automatisert i fremtiden, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Du kan også lese mer om dette på NIFs nettsider.

– I fjor sommer tok vi sikte på å fase inn klubber puljevis fra september/oktober, slik at alle våre medlemsklubber ville være på plass i det nye systemet fra januar 2020. Vi oppdaget allikevel et behov for enda bedre samkjøring med NIF i den kritiske siste fasen av ferdigstillingen, noe som vil innebære at innfasingen ble utsatt til 2020, forteller Søvik.

Ønsker å sikre brukervennligheten

Norges Kampsportforbunds samarbeidspartner for utvikling av nytt medlemssystem er Albatross IT Consultants (AITC). Som opplyst tidligere i år er disse også valgt som partner for NIF for å levere ny løsning for hele norsk idrett. Norges Kampsportforbund innledet på forsommeren vår pilotperiode i det nye systemet, og har de siste fire månedene innhentet gode og konstruktive innspill fra utvalgte pilotklubber.

– Norges Kampsportforbund har denne uken et møte med NIF for å samkjøre oss på oppløpssiden. Tett samarbeid med NIF i denne prosessen er viktig for å sikre et tilfredsstillende brukergrensesnitt. Vi vil også få bedre tid til å følge opp klubbene med arbeidet som trengs å gjøres i forkant av lansering. En «sjekkliste» for klubbene er under utarbeiding, og vil sendes til klubbene slik at disse vet hva som må gjøres, forklarer Søvik.

Ytterligere informasjon vedrørende lanseringen av systemet vil offentliggjøres senere, og det vil informeres i god tid om datoer for utrulling for de respektive klubbene.