Ny leder i ungdomskomiteen

Publisert 13.09.2021

Norges Kampsportforbund har de siste årene jobbet systematisk med å løfte ungdomsarbeidet i hele organisasjonen. Forbundets ungdomskomite er en viktig bidragsyter til dette arbeidet, og på forrige møte i ungdomskomiteen ble Anita Norheim oppnevnt som ny leder av komiteen.

Møtet ble avholdt 22. august. Referat fra møtet kan leses i sin helhet her.

Ønsker bred representasjon  

Anita Norheim. Foto: Privat.

Oversikt over ungdomskomiteens medlemmer finner du her. Nye medlemmer i denne perioden er Edward André Forsberg, Sebastian Garau og Fredrik Dahl Bråten.

På ungdomskomiteens møte i juni informerte daværende leder Victoria Valner, om at hun trakk seg som leder. Nestleder Anita Norheim ble på komiteens siste møte i sluttet av august oppnevnt som ny leder av komiteen. Norheim er allerede medlem av Norges Kampsportforbunds Forbundsstyre.

Aktivitet og rekruttering

På august-møtet diskuterte ungdomskomiteen blant annet mulighetene for å få avholdt en egen ungdomsleir i løpet av 2022. I tillegg fortsatte komiteen diskusjonen om rekruttering til tillitsverv, inklusive arbeidet med å sette sammen en egen valgkomite.

Komiteen planlegger neste møte den 28. September.

PS! Om du er en engasjert ungdom som har innspill til hva ungdomskomiteen kan jobbe med, kan du sende inn dine innspill via denne siden. Vi ser frem til å høre fra deg!