ungdomsarbeid

Felles / Forbund
Ny leder i ungdomskomiteen - thumbnail

Ny leder i ungdomskomiteen

Norges Kampsportforbund har de siste årene jobbet systematisk med å løfte ungdomsarbeidet i hele organisasjonen. Forbundets ungdomskomite er en viktig [...]
Felles / Forbund
Nytt møte i ungdomskomiteen - thumbnail

Nytt møte i ungdomskomiteen

Norges Kampsportforbund har de siste årene jobbet systematisk med å løfte ungdomsarbeidet i hele organisasjonen. Forbundets ungdomskomite, som forrige uke [...]