Nå kan medlemsklubber søke seksjonene om tilskudd   

Publisert 17.09.2019
Redigert 25.09.2019

Det er fortsatt mulig for medlemsklubber i Norges Kampsportforbund å søke sine respektive seksjoner om tilskudd. Søknadsfrist er 1. oktober. – Seksjonene ser frem til å behandle klubbenes søknader. Alle klubber oppfordres til å sette seg inn i, og benytte seg av, mulighetene som tilskuddsordningen representerer, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene, og utfyllende informasjon om ordningen finner du på informasjonssiden om seksjonstilskudd.

-Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet, men på generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger, forklarer Søvik.

Krav til søknader

Fristen for søknader i denne runde er 1. oktober, og klubber som ønsker å søke bes lese informasjonen vedrørende generelle krav til søknader nøye, samt prioriteringer innenfor de enkelte seksjonene, før søknader sendes inn.

– For å få innvilget søknadene stilles det både formelle krav, bl. a. til medlemskap og organisasjonsnummer, og alle søknader må også kunne behovsprøves, påpeker Søvik.

Ifm kravet om gjennomført utdanningstiltak er trenerkurs og flere andre kurs gjennom kampsportforbundet åpent for alle klubber. Idrettskretsene har en rekke gratis kurs som klubbutvikling, klubbens styrearbeid i praksis, regnskapskurs o.l. på sine sider der man i flere tilfeller kan bestille besøk til klubben. I tillegg har idrettsforbundet flere gratis e-kurs, så det skal være mulig å få gjennomført et tiltak innen søknadsfristen dersom ingen i klubben har et kursbevis fra de to siste årene.