Fagwebinar til høsten: Hva vil du lære mer om?

Publisert 18.05.2022

Sportsavdelingen i Norges Kampsportforbund vil i siste halvår av 2022 arrangere flere fagwebinar. Her vil medlemmer, foresatte, utøvere, trenere og tillitsvalgte få faglig påfyll innen utdanning, talentutvikling og toppidrett. Vi imøteser gjerne forslag til temaer for fabwebinarene fra engasjerte medlemmer.

Planlagte tidspunkter for webinarene publiseres i august. Alle fagwebinarene vil legges inn i forbundets kurskalender innen 1. september 2022. Her vil også temaene for de forskjellige webinarene fremgå.

Ønsker innspill til temaer

I undersøkelser gjort i klubbene fremkommer det et tydelig ønske om mer kompetanse, og behov for kurstilbud på nett.

– Sportsavdelingen ønsker derfor å tilby korte webinarer som et lavterskeltilbud – forbundets fagpersoner, samt kurslærere og fagpersoner fra bl. a. Olympiatoppen, vil levere innhold. Formålet er å skape motivasjon, inspirere flere til å gjennomføre utdanning i regi av forbundet, samt bidra til at flere vil delta i konkurranser.

Forbundet ønsker nå innspill til temaer fra våre medlemmer. Forslag kan sendes inn via nedenstående skjema.

– Vi ønsker selvfølgelig å levere innhold som etterspørres fra våre medlemmer. Vi ser frem til å motta forslag til temaer, og ikke minst til å møte våre medlemmer på webinarer i 2022, avslutter Jacobsen.

Fagwebinar - Forslag til tema

Innspill og forslag til temaer for fagwebinarer 2023 og 2024

  • Legg inn dine forslag til temaer nedenfor,