Lederkurs for ungdom gjennomført

Publisert 16.04.2021

Denne våren har en rekke deltakere i alderen 15-25 år gjennomført kampsportforbundets lederkurs for ungdom (LFU). Både kursholder og deltakere melder om godt utbytte av kurset.

Gjennom fem digitale samlinger og en oppfølgingssamling fullførte 21 deltakere kurset, hvor deltakerne har fått reflektere og ta med seg nyttige verktøy inn i fremtiden – verktøy de forhåpentligvis kan bruke inn i styre og klubbdrift.

Utviklingskonsulent i Norges Kampsportforbund, Kristiane Utheim Brown, sier hun var spent på hvordan læringsutbyttet til deltakerne kom til å bli da kurset, som opprinnelig var et fysisk helgekurs på 25 timer, ble gjort heldigitalt. Etter å ha fulgt opp deltakernes diskusjoner og bidrag, samt deres avsluttende gruppeoppgaver kunne hun slå fast at dette behersket de med glans.

– Klubbene som har hatt deltakere på kurs har utrolig gode rollemodeller og ressurser, som nå kan mer om norsk idrett og kampsportforbundet, ledelse, kommunikasjon og klubbarbeid, fortsetter Brown.

På en av samlingene fikk ungdommene også ta del i det byråkratiske arbeidet i praksis, da de var med på å gjennomføre årets ungdomsting.

Gode skussmål fra deltakerne

Ida Rømo Bakk (19) fra Oslo Wushuklubb var blant deltakerne på kurset, og hun kan fortelle om god læring som hun tar med seg:

– Lederkurset har fått meg til å bli mer bevisst på hvordan jeg setter gode mål for veien videre. Både når det kommer til idretten, men også karrieremessig. Det har lært meg å gå ut av komfortsonen oftere og ikke være redd for å gjøre feil, men se på det som en mulighet til å lære og vokse. LFU har også fått meg til å tenke enda mer over hvordan jeg kommuniserer med de rundt meg og hvordan formidle et budskap.

– Selv om de unge har litt til ingen erfaring, er det verdifullt både for ungdommen selv og for klubben at de får en stemme som får være med på å bestemme og lære av de eldre. Vi kan komme med nye innspill, ideer, være et talerør for de unge i klubben, og engasjere til flere aktiviteter og arrangementer, fortsetter hun.

Ungt engasjement

Neste steg for mange av ungdommene vil være deltakelse i prosjektet «Ungt engasjement» hvor deltakerne får førstehåndserfaring i prosjektledelse og får ta del i de største internasjonale arrangementene som avholdes i Norge.

Kampsportforbundet oppfordrer alle våre klubber og medlemmer til å bli med på dette ungdomsløftet gjennom kurs, kompetanseheving og inkludering i klubbdrift.

Husk at #ungdommenkan!