Søk om deltakelse i «Ungt Engasjement»-prosjektet innen 15. mars

Publisert 09.03.2021

Norges Kampsportforbund søker derfor etter deltakere i alderen 15-26 år til vårt «Ung Frivillig»-prosjekt – et prosjekt rettet mot ungdom og arrangement. Siste frist for å søke er 15. mars – ikke gå glipp av denne spennende muligheten for å opparbeide deg arrangementskompetanse! Da deler av prosjektet vil følges opp digitalt er deltakeravgiften nå redusert.

For å søke deltakelse fyller du ut skjemaet nederst på siden!

Målet med prosjektet er at unge og uerfarne, sammen med eldre og erfarne, i fremtiden skal videreutvikle arrangementer sammen. Vi vil legge til rette for at ungdommer mellom 15 og 25 år skal få god og verdifull erfaring fra internasjonale arrangementer i forskjellige idretter og grener, og dermed forutsetninger til å videreutvikle egne arrangement i egen klubb. Du kan lese mer om tildelingen fra Ung Frivilling-fondet her. Opprinnelig søknadsfrist var 20 februar. Gitt uforutsigbarheten forårsaket av koronasituasjonen, samt at prosjektet har blitt noe endret som følge av denne, er søknadsfristen nå utvidet til 15. mars.

Gjennom hele prosjektet vil det vektlegges at deltakere skal få ta del i det strategiske planleggingsarbeidet i forbindelse med arrangementer, så vel som selve gjennomføringen. Deltakerne vil gjennom prosjektet få anledning til å lære mer om de digitale løsningene som idrettsarrangører har tatt i bruk som følge av korona; dette er verdifull kunnskap som du kan ta med deg tilbake til din klubb!

– Dette er en unik mulighet til å lære mye, videreutvikle deg og vokse som ung leder i idretten! Programmet legger opp til en god oppstart og forberedelsesfase, som så fører frem til konkrete oppgaver og erfaringer både før, under og etter selve arrangementene man blir en del av. La deg inspirere av utøvere og arrangører fra andre idretter og grener. Mye av det du lærer vil dessuten være overførbart til både den trener- og utøverrollen som du kanskje befinner deg i allerede. Du treffer og samhandler med aktive og idrettsinteresserte ungdom og voksne fra hele landet, og får mulighet til å skape deg et verdifullt nettverk for fremtiden, sier Kathrine Strand Hammond som leder ungdomsprosjektet.

Obligatorisk prosjekt i egen klubb

Du blir også en enda viktigere person i klubben din! Et av målene for NKF og bruken av UFF-midlene er nemlig at kunnskapen og de viktige erfaringene som opparbeides i de internasjonale arrangementene skal videreføres til den lokale idrettsaktiviteten. Alle som deltar i prosjektet skal i etterkant av de internasjonale arrangementene gjennomføre et prosjekt i egen klubb. Dette bør gjennomføres i oktober-desember 2021. Prosjektet i egen klubb kan være en treningssamling, klubbkonkurranse, tema-/fagkveld, arrangement for teambuilding i klubben på tvers av alder og parti etc. Det er opp til hver enkelt deltaker å være kreative og vurdere type arrangement som vil passe; i samråd med klubbstyret og kontaktperson/mentor i klubben sin.

Du kan lese mer om tildelingen fra Ung Frivillig Fondet her (UFF). Søknadsskjema for deltakelse i prosjektet finner du nederst på siden.

Praktisk informasjon

I søknadsskjemaet vil søker bli bedt om å skrive litt om seg selv og motivasjonen for å delta, og litt om hvilke tanker de har for eget arrangement i klubben sin. I tillegg må det fremkomme hvorvidt klubben er informert om at deltaker søker, da NKF har som et krav at hver deltaker må ha en kontaktperson/mentor i egen klubb. Vi vil vite hvilke arrangement deltaker kan tenke deg å delta på (dette kan endres senere), for best mulig koordinering med arrangørene vi har avtaler med.

Etter søknadsfristen vil alle søkere bli kontaktet, og det vil bli inngått avtale mellom forbund, klubb og deltaker. Vi vil etterstrebe spredning i alder, geografi, kjønn og kompetanse. Det tilfaller en egenandel til hver klubb per deltaker på kr 3000,-, som forplikter klubb og deltaker til å fullføre prosjektet. Denne prisen er redusert med kr 1000,-, grunnet korona-situasjonen og digital oppfølging. I tillegg får deltakere som har gjennomført lederkurs for ungdom ytterligere kr 1000,- i rabatt, og betaler dermed kun kr 2000,- for deltakelse.

Bestillinger av reise, opphold, program etc. blir ordnet og dekket av NKF og midler fra UFF på alle møteplassene. Informasjon vil bli sendt ut i god tid før samling.

Datoer og praktisk gjennomføring

18-20. juni 2021 er første samling på prosjektet (OBS: Flyttet fra april til juni), med hele prosjektgruppen samlet (obligatorisk deltakelse). Temaet for denne kick off-samlingen er prosjektledelse. Her vil man gå gjennom ulike oppgaver knyttet til de ulike arrangementene. (Informasjon om sted og program kommer.). Forbundet vil vurdere smittesituasjonen fortløpende mtp. hvorvidt samlingene skal gjennomføres fysisk eller digitalt, eller som en hybridløsning.

Evalueringssamling av prosjektet blir gjennomført i januar/februar 2022. Dato er ikke satt, men samlingen vil trolig foregå på Gardermoen/Oslo.

Alle deltakerne må velge minimum to arrangementer – vi kan foreløpig nevne mulighet for sentrale oppgaver og roller i følgende (merk at endringer kan forekomme som følge av korona!):

  • I sommer blir Bislett Games arrangert i Oslo – et stort stevne med stor internasjonal oppmerksomhet – idrettsstjerner fra hele verden på rekordjakt i sine grener.
  • Oslo Marathon arrangeres i Oslo 18. september – Et av de største mosjonsarrangementer i Norge, med stor internasjonal deltakelse!
  • VM i bryting finner sted i Norge 2.-10. oktober 2021- deltakere fra hele verden skal konkurrere på Nye Jordal i Oslo (vurderes som obligatorisk for alle).
  • Norges Cycleforbund arrangerer flere internasjonale ritt i Norge i 2021. Et stort apparat med mange aktører i sving.
  • Norges Golfforbund har flere arrangement/konkurranser som er aktuelle å delta på. Mer informasjon kommer.

Det kreves gode ledere og arrangører for å få disse idrettsarrangementene til å holde et nivå slik at utøverne kan levere på sitt aller beste. Se for deg hvordan erfaring og læring gjennom prosjektet kan komme DIN klubb til gode i fremtiden og send oss en søknad innen 15. mars 2021.

Dersom det er spørsmål rundt dette prosjektet, kan du ta kontakt med Kathrine Strand Hammond.

Oops! We could not locate your form.