Første ungdomsting gjennomført!

Publisert 17.02.2021

Norges Kampsportforbund ønsker å legge til rette for å involvere engasjert ungdom under parolen #ungdommenkan. Denne helgen ble det historiske, første ungdomstinget avholdt digitalt, hvor det blant annet ble valgt nye medlemmer i NKFs ungdomskomité.

Ungdomstinget bestod i hovedsak av orienteringssaker rundt blant annet revisjon og kontingent, men det ble også vedtatt en langtidsplan for ungdomsarbeidet frem til 2024, i tillegg til budsjett som er sendt til endelig behandling hos forbundsstyret.

Det ble også gjennomført valg av styre i NKFs ungdsomskomité, hvor det er spesielt gledelig å se mangfoldet i våre idretter representert.

Utviklingskonsulent Kristiane Utheim Brown i Norges Kampsportforbund kan fortelle om et vellykket ting:

 – Vi er fornøyde med gjennomføringen av ungdomstinget. Det er det første i rekken, og det var viktig å legge til rette for at dette skulle være en læringsarena. Dirigent og kampsportforbundets arrangementssjef, Vegard Henriksen, tok oss med stødig hånd gjennom en saksliste tilsvarende det ordinære forbundstinget. I saker som ikke skulle behandles av ungdomstinget, forklarte han formålet med sakene, og hvordan man kan forstå saksgangen. Det var også svært gledelig at vi nå har fått en tilnærmet fulltallig ungdomskomité.

Hun forteller videre at hun ser frem til å bli bedre kjent med de nye medlemmene, i det første komitémøtet som finner sted allerede førstkommende lørdag, 20. februar.

Ungdomskomitéen 2021

Valgkomitéens innstilling for styre i ungdomskomitéen ble gjennomgått og følgende ble enstemmig valgt til verv for 2021:  

Leder  

  • Victoria Valner (Christiania NTN Taekwon-Do Klubb) 

Nestleder  

  • Anita Norheim (Fana NTN Taekwon-Do klubb) 

Styremedlemmer  

  • Edward André Forsberg (Oslo Krav Maga Klubb)  
  • Fredrik Dahl Bråthen(Romerike Jujutsu Klubb)  
  • Sebastian Garau (Oslo Wushuklubb) 

Varamedlemmer   

  • Eirinn Voldsund (Bergen Ikita Karateklubb) 
  • Ungdomskomitéen får mandat til å oppnevne en gutt som varamedlem

 

Last ned Protokoll fra ungdomstinget 14.02.2021.