Korona: Tips til aktivitets- og inntektsgenererende tiltak

Publisert 20.11.2020
Redigert 11.12.2020

Koronaperioden er utfordrende for oss alle, men den gir også hele norsk idrett muligheten til å gjennomføre ulike tiltak for å komme enda sterkere tilbake. Norges Kampsportforbund oppfordrer alle klubber til å fortsette å være kreative i denne krevende perioden, og til å vurdere ett eller flere nye aktivitets- og inntektsgenererende tiltak.  

De vedvarende begrensningene for organisert idrettsaktivitet har medført store praktiske og økonomiske konsekvenser for alle forbundets klubber. Tidligere i år opplyste forbundet om en rekke klubbutviklingstiltak som kunne gjennomføres i denne perioden. I tillegg til disse tiltakene anbefales klubber å utarbeide langtidsplan og gjennomføre start- og oppfølgingsmøter. Dette kan gjennomføres digitalt, med undersøkelser, skriftlig, eller i en gymsal/lokale med stor avstand. Denne prosessen kan bidra til å avdekke medlemmers ideer knyttet til inntjening og prosjekter.

I tillegg til klubbutviklingstiltak oppfordres alle våre klubber til å benytte anledningen til å tenke nytt for å skape aktivitet og inntekt, slik at hele forbundet kan komme sterkere tilbake når forholdene tillater det. Nedenfor finner du en rekke tiltak som klubbene kan vurdere i denne perioden.

Tips til tiltak – økonomi

1. Tjen penger på å verve medlemmer til Kampsport Photo Academy  

Norges Kampsportforbund inngikk i 2020 et samarbeid med Cameralla – Norges største leverandør av online fotokurs på både norsk og engelsk. Som en del av samarbeidet får alle medlemmer i Norges Kampsportforbund tilgang til Kampsport Photo Academy, et gratis fotosamfunn, med kurs tilpasset forbundet. 

I tillegg til kursmuligheter for alle som registrerer seg, kan også medlemmer i Norges Kampsportforbund tjene penger samtidig som de støtter sin klubb. Dette gjør man ved å verve medlemmer til Camerallas kurspakker. Vervingen er lett å gjennomføre, og kan være en god inntektskilde for klubbene i denne perioden. Les mer om samarbeidet og verveordningen her.

2. Søk kompensasjon via koronakrisepakke 3

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar, og har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Klubber kan søke kompensasjon for:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Du finner all informasjon om kompensasjonsordningen her.

3. Vurder tiltak som kan dekkes av neste års støtte ordninger 

Kanskje kan din klubb bruke denne perioden for å sette seg enda bedre inn i støtte- og tilskuddsordninger, og eventuelt vurdere nye tiltak og aktiviteter som faller inn under disse i løpet av 2021?

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen inkluderer: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, og støtte til Allidretter. Du kan lesse mer om disse støtteordningene på NIFs nettsider.

4. Sett deg inn i Legathåndboken

I Legathåndboken finner du oversikt over 2000 stipender, som kan knyttes til forskjellige prosjekter. Her er det ikke mulig å dekke tapte inntekter, men det finnes potensiale for videre utvikling og prosjekter.

PS! Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.  

5. Sjekk ut «Kraft til Idretten»

På nettsiden «Kraft til Idretten» finner du en oversikt over flere inntektsgenererende inntak – kanskje finner du ett som passer perfekt for din klubb.

6. Begynn sponsorkartlegging

Selv om mange klubber nå erfarer at sponsormarkedet er tøft, oppfordrer vi allikevel alle til å påbegynne en sponsorkartlegging for å forhåpentligvis tiltrekke seg nye, gode sponsorer i 2021. Om man trenger bistand for å få dette arbeidet satt i system kan informasjonskonsulent i administrasjonen kontaktes. 

Tips til tiltak – aktivitet

1. Gjennomfør digitale treninger

Ett tiltak for å sikre treningsmuligheter for alle utøvere er å gjennomføre treninger via nett. Allerede i vår begynte Bjørgvin karateklubb med dette, og i mai i år fortalte klubben at deres medlemmer og følgere totalt hadde trent rundt 1300 timer etter at korona-tiltakene ble innført.  Klubben var tidlig ute med direktesendte treninger på Facebook for sine medlemmer og andre som ønsket å være med.

– Hittil har klubbens over 80.000 minutter blitt sett på Facebook, noe som tilsier at det er gjennomført rundt 1300 enkeltreninger á 1 time. Det reelle tallet er nok også enda høyere da vi har familier med opptil tre medlemmer som trener samtidig. Vi har også utøvere fra flere land i Europa som jevnlig følger oss, og vi er godt fornøyde med responsen, fortalte klubbens styreleder Lisbeth Skodvin.

Kanskje din klubb kan tilby online-treninger for utøvere som enten er i karantene, eller ikke ønsker å risikere å trene i fysisk nærhet til andre?

2. Gjennomfør utendørstreninger

Til tross for at vinteren nærmer seg kan også utetrening være forlokkende for mange. Hvis din klubb har tilgang til egnede områder er utendørstrening ett av alternativene som kan vurderes som en del av treningstilbudet.

Én av de mange klubbene som har gjennomført utendørstreninger det siste halvåret er Lista Karateklubb. Den aktive fullkontakt-klubben var opptatt av å gi disse et godt treningstilbud samtidig som man hensyntok smittevern, og gjennomførte derfor utendørstreninger i vårmånedene.

Enten man gjennomfører treninger utendørs eller på nett, er gode basistreninger med fokus på  grunnleggende styrke og utholdenhet noe som vil gi de aller fleste en boost på matta når man igjen kan konkurrere!

3. Gjennomfør stevnetrening

For yngre utøvere som savner å konkurrere er det mulig for klubber å gjennomføre stevnetrening.

– Vi i ungdomskomiteen vet at det er mange unge utøvere som savner stevner, og ser at en attraktiv aktivitet for utøvere kan være å arrangere såkalt «stevnetrening». Vi håper klubber også kan benytte en slik anledning til å gi unge personer som ønsker å ta dommerutdanning, eller allerede er i gang med utdanningen, muligheten til å få erfaring. Stevnetrening kan dermed være et lavterskeltilbud for de som ønsker å prøve seg som dommer, og konkurransesugne utøvere, sier Victoria Valner, leder av ungdomskomiteen i Norges Kampsportforbund.

NB! Husk å sette deg inn i både NKFs koronaveileder, samt lokale retningslinjer, før gjennomføring av all form for trening.

4. Delta på e-stevner og gjør dette til en klubbaktivitet 

I tillegg til å arrangere stevnetrening med fysisk kontakt for ungdom, kan klubber også benytte Norges Kampsportforbunds e-stevner som aktivitetsskapende tiltak.

– Vi arrangerer NM i poomsae og taolu som e-stevner denne høsten. NC-stevner for både poomsae og kata skal også gjennomføres som e-stevner de kommende månedene. Her kan klubber vurdere å stille sine lokale til disposisjon for utøvere som ønsker å delta, og trenger et passende sted for å filme. Kanskje kan trenere og unge dommerspirer også involveres og gi tilbakemelding til deltakerne på stedet?

Deltakelse i e-stevner kan med andre ord gjennomføres som en samlende “film-kveld” hvor utøvere kan få praktisk hjelp til filming og tilbakemelding på teknikk, sier Vegard Henriksen, arrangementssjef i Norges Kampsportforbund. Oversikt over kommende e-stevner finner du i vår arrangementskalender. 

Om din klubb trenger råd og bistand for å iverksette ett eller flere av disse tiltakene, kan dere ta kontakt med Norges Kampsportforbunds administrasjon på post@kampsport.no. Lykke til!