Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3

Publisert 27.10.2020

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjon helt tilbake til 12. mars i år. Fristen for å søke er 15. januar 2021.

Utdypende informasjon om krisepakken finner dere på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra eller, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon. Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1. november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1. november kan dere få kompensert 70 prosent.

Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.