Korona: Kampsportforbundets koronaveileder fortsatt gjeldende

Publisert 29.10.2020
Redigert 04.12.2020

Regjeringen la denne uken frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale, melder NIF på sine nettsider. Norges Kampsportforbunds veileder for klubber i forbindelse med koronapandemien, som ble utarbeidet tidligere denne måneden, skal dermed fortsatt følges.

Klikk her for å åpne Norges Kampsportforbunds koronaveileder – oppdatert 09.11.2020

NB! Oppdatering 05. november: Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre idretten negativt. Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kamper, cuper og stevner for barn og unge i nærkontaktidretter samt kontakttrening for voksne i breddeidretten. Det anbefales også å innføre to meters avstand ved innendørs fysisk aktivitet. Les mer om denne anbefalingen her.

______________

Korona-veilederen er oppdatert 28.10.2020 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund, og inneholder oversikt over ansvar, informasjon, smitteforebyggende tiltak, rapportering og praktiske eksempler.

Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.

Veiledereren er basert på nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet med virkning fra 15.juni og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn.

Rapportering

Ved smitte skal utøveren eller dens foresatte/verge umiddelbart rapportere dette til klubben, og følgende rutiner gjelder:

  • Klubben skal søke kontakt med kommunelegen.
  • Lokale helsemyndigheter er ansvarlig for smittesporing.
  • Klubben skal også rapportere smittetilfellet til Kampsportforbundet. NKF må ha følgende informasjon: Idrett, klubb, kjønn, alder og tidspunkt.

NB! Grunnet personvern skal ikke smittet person(er) navngis. Dersom enkeltperson kontakter NKF direkte skal forbundet kontakte klubben og informere om tilfellet.

Må også følge kommunale særregler

Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett.

I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler, skriver NIF på sine nettsider. Blant annet gjelder egne regler for Oslo-idretten, hvor det ikke åpnet opp for breddeidrett med kontakt for unge voksne i aldersgruppen 20-25 år.

Helsemyndighetene har også utsatt åpningen av Fase 2 og 3 av gjenåpning for breddeidretten. Norges Kampsportforbund vil opplyse om datoer for Fase 2 og 3 så snart informasjon foreligger.

Husk Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utviklet et e-kurs om smittevern som er felles for alle idretter. Dette sikrer et minimum av kunnskap. OBS: Vi anbefaler å bruke Chrome som nettleser når du åpner min idrett. Opplever du feil med kurs eller system, meld ifra til oss på post@kampsport.no. 

Det er et krav om at klubbens ledere og sportslig apparat (trenere, instruktører og dommere) skal gjennomføre kurset snarest og innen 01.10.2020.

Kurset er obligatorisk for alle som skal delta i voksenidrett med kontakt når dette åpner.

Det anbefales på det sterkeste at alle instruktører, utøvere og støtteapparat ellers, gjennomfører kurset før de deltar i klubbens aktiviteter.

Det anbefales også at foresatte/verger gjennomgår dette kurset før treningens oppstart. Dette er spesielt med tanke på kunnskap om når foresatte/verger skal holde barnet borte fra trening. Det anbefales at alle foresatte/verger til barn og unge under 18 år gjennomfører e-kurset sammen med utøver.

Vi oppfordrer alle om å også holde seg oppdatert via vår samleside om koronasituasjonen.