Korona: Enda ingen gjenåpning av kontaktidretter for voksne

Publisert 11.09.2020

På bakgrunn av smitteutviklingen i samfunnet ønsker myndighetene foreløpig ikke å gi klarsignal for gjenåpning av kontakttrening for voksne over 20 år. 

Dette vil si at gjeldende retningslinjer videreføres.

Idrettspresidenten sier på NIFs nettsider at hun hadde håp om at det nå kunne gis grønt lys for gjenåpning av fase 1 som vil berøre omkring 23.000 voksne utøvere i de ulike kontaktidrettene. Samtidig er myndighetenes beslutning forståelig på bakgrunn av de alvorlige lokale smitteutbruddene vi har sett rundt i landet. Mer om gjenåpning av kontakttrening for voksne kan leses på vår samleside om korona.

Alle klubber bes sette seg inn i NKF koronaveileder og sørge for at koronavettkurs gjennomføres av rette personer i klubben.