Korona: NKFs koronaveileder

Publisert 17.09.2020

Norges Kampsportforbund har utarbeidet en veileder for klubber i forbindelse med koronapandemien. 

Klikk her for å åpne veilederen

Veilederen er oppdatert 10.09.2020 og gjelder for alle klubber i Norges Kampsportforbund.

NIF melder 10.september at Ytterligere gjenåpning av kontaktidretter for voksne over 20 år må fortsatt vente. Dette betyr at gjeldende retningslinjer videreføres til vi får ny melding.

I veilederen finnes oversikt over ansvar, informasjon, smitteforebyggende tiltak, rapportering og praktiske eksempler.

Hensikten med veilederen er å sikre et trygt treningsmiljø med lavest mulig risiko for smittsomme sykdommer. Veilederen inneholder råd og anbefalinger, og skal så langt det er mulig samsvare med de nasjonale retningslinjene. Hver klubb må selv gjøre sine risikovurderinger i forhold knyttet til aktivitet, trening og konkurranser.

Kampsportforbundets veileder er basert på nye retningslinjer fra Folkehelseinstituttet med virkning fra 15.juni og Veileder for smittevern i idretten fra Helsedirektoratet er lagt til grunn.

Idrettens koronavettkurs

Norges idrettsforbund har utviklet et e-kurs om smittevern som er felles for alle idretter. Dette sikrer et minimum av kunnskap. OBS: Vi anbefaler å bruke Chrome som nettleser når du åpner min idrett. Opplever du feil med kurs eller system, meld ifra til oss på post@kampsport.no. 

Det er et krav om at klubbens ledere og sportslig apparat (trenere, instruktører og dommere) skal gjennomføre kurset snarest og innen 01.10.2020.

Kurset er obligatorisk for alle som skal delta i voksenidrett med kontakt når dette åpner.

Det anbefales på det sterkeste at alle instruktører, utøvere og støtteapparat ellers, gjennomfører kurset før de deltar i klubbens aktiviteter.

Det anbefales også at foresatte/verger gjennomgår dette kurset før treningens oppstart. Dette er spesielt med tanke på kunnskap om når foresatte/verger skal holde barnet borte fra trening. Det anbefales at alle foresatte/verger til barn og unge under 18 år gjennomfører e-kurset sammen med utøver.

Vi oppfordrer alle om å også holde seg oppdatert via vår samleside om koronasituasjonen.