krisepakke

Felles / Forbund
Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3 - thumbnail

Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3

Koronakrisepakke 3 for frivillige lag og organisasjoner er klar. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er [...]
Felles / Forbund

Informasjon fra NIF om krisepakken til idrett, kultur og frivillighet

14. april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020, melder NIF på sine nettsider. Arrangører i frivillig- og idrettssektoren som har avlyst, stengt [...]