Bli med på gratis trenerkurs!

Publisert 23.08.2023

Norges Kampsportforbund oppfordrer klubber til å prioritere kompetansehevende tiltak for å øke viktig kompetanse i klubben. Blant annet kan klubbene benytte høsten til å oppfylle forbundets tingvedtatte krav om trenerutdanning.

Denne høsten vil det bli holdt flere fysiske og digitale (online) trenerkurs. Nytt for sesongen er at man har laget en løsning der man også kan trenerkurset online over 6 kurskvelder.

Trenerutdanning er et hovedfokus i 2023 og forbundet ønsker å legge til rette for at klubbene kan få utdannet flere trenere i en trang økonomisk tid, og for at klubbene kan få flere trenere noe som er viktig for rekrutteringen. Høsten 2023 vil trener 1 fortsatt være gratis, og prisen på trener 2 er halvert.

Det er flere grunner til at forbundet ønsker å bistå:

  • Forrige år fikk en del klubber «uvanlige» strømutgifter som påvirket klubbene økonomisk i en periode
  • Et sterkt trenerteam bestående av mye erfaring + tilført kompetanse er en viktig faktor for klubber som ønsker å vokse.
  • Det er gjort for å styrke medlemsklubbene etter korona hvor man ser at det er nedadgående kurve i medlemstallet.

Alt av praktisk informasjon, samt påmelding, finner du i vår kurskalender.

Krav om trenerlisens

Det er tidligere vedtatt krav om at én person skal ha trenerlisens i klubber med flere enn 50 medlemmer eller der flertallet av medlemmene er barn og unge.

Mulighet for å bestille kurs

Hvis din klubb ikke har anledning til å delta på noen av de planlagte kursene, er det mulig å bestille kurs gjennom administrasjonen. Vi oppfordrer klubber i lokalmiljøet til å samarbeide om bestilling på trenerkurs, og til å ta kontakt med administrasjonen for å få bistand i prosessen med å innfri kravene.

Ved spørsmål vedrørende kravene, hvorvidt disse er innfridd, eller henvendelser vedrørende bestilling av kurs, kan administrasjonen kontaktes på christian@kampsport.no

On kursene:

Om Trener 1:

Trener 1 er i sin helhet rettet mot barn- og ungdom. Forståelsen av hvordan disse målgruppene fungerer med tanke på treningsadaptasjon og sosialiseringsprosessen står sentralt.

Trener 1 skal gi treneren grunnleggende kunnskap om hva det innebærer å være trener. Det blir tatt utgangspunkt i barn- ungdoms utvikling både pedagogisk, biologisk og prestasjonsmessig. Denne inngangsvinkelen danner grunnlaget for forståelsen av hvordan trening systematisk bør bygges opp for unge utøvere.

Om trener 2:

I Del 1 belyses trenerrollen, treningslære og -planlegging, vekst og modning og skadebehandling og -forebygging på en grunnleggende men spesifikk måte. Del 2 går litt dypere og mer generelt inn i temaene.

Mellom del 1 og del 2 er det også noen e-læringsmoduler og en praksisperiode til slutt som skal gjennomføres (forklaringen skjer under del 1-kurset).