Gjør deg kjent med våre nye klubbutviklingssider!

Publisert 23.06.2021

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges Kampsportforbund er opptatt av god klubbutvikling, og har derfor nå utarbeidet nye klubbutviklingssider for å hjelpe klubbene videre i deres arbeid.

For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

Norges Kampsportforbund står nå i prosessen med å gjennomføre flere tiltak for å løfte vårt klubbutviklingsarbeid, og sikre at samfunnets krav til klubbdrift innfris.

  • Klubbutviklingssiden på kampsport.no er nå utvidet og revidert med betydelige endringer
  • «Bedre Klubb Del 2» som er et egenutviklingsverktøy for klubber, tas i bruk ved sesongoppstart i august.
  • Det er nå utarbeidet definisjoner på fire forskjellige klubbtyper. Forbundet vil fra nå av bruke disse definisjonene i utdanningssammenheng, blant annet i «Bedre klubb del 2».
  • I den nye felles tilskuddsordningen med søknadsfrist 1. oktober, ligger gjennomføringen av Bedre Klubb 1 og 2 inne som en forutsetning for å kunne søke.

Fire forskjellige menypunkter

– Der man tidligere hadde én statisk side for klubbutvikling har man nå utarbeidet fire forskjellige menypunkter: Etikk og verdier, klubbkassa, klubbkategorier og NKFs klubbutvikling. Vi håper alle klubbene gjør seg kjent med innholdet på sidene før normal trenings- og konkurranseaktivitet kan gjenopptas utover høsten, opplyser utviklingskonsulent Kristiane Utheim Brown.

Du finner de nye klubbutviklingssidene her:

Hvorfor klubbutvikling?

NKFs oppgave er å legge til rette for at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipper, samarbeid og respekt.

Som en del av Norges Idrettsforbund deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

  • Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.
  • Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.
  • Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.