Gjør deg kjent med våre klubbutviklingssider!

Publisert 21.09.2023

Klubbutvikling er definert som alle møtepunkter mellom klubb og særforbund eller idrettskrets, hvor sistnevnte bistår klubben i deres utvikling. Norges Kampsportforbund er opptatt av god klubbutvikling, og har derfor egne klubbutviklingssider for å hjelpe klubbene videre i deres arbeid.

For å sikre at nye og eksisterende medlemmer får så like forhold som mulig, uavhengig av idrett, hvor i landet man bor, eller hvor stor klubben er, er det viktig at klubbene er kjent med de forventningene Kampsportforbundet har til sine medlemsklubber når det kommer til klubbdrift.

Norges Kampsportforbund står nå i prosessen med å gjennomføre flere tiltak for å løfte vårt klubbutviklingsarbeid, og sikre at samfunnets krav til klubbdrift innfris. I denne anledning ble det tidligere i høst ansatt en ny klubbutviklingskonsulent.

I kampsportforbundets felles tilskuddsordning med søknadsfrist hver høst, ligger gjennomføringen av Bedre Klubb 1 og 2 inne som en forutsetning for å kunne søke.

Fire forskjellige menypunkter

Der man tidligere hadde én statisk side for klubbutvikling har man nå utarbeidet fire forskjellige menypunkter: Etikk og verdier, klubbkassa, klubbkategorier og NKFs klubbutvikling.

Du finner klubbutviklingssidene her:

Hvorfor klubbutvikling?

NKFs oppgave er å legge til rette for at klubbene utvikles i takt med samfunnet, at klubbene opplever medlems- og/eller organisasjonsutvikling, samt oppfyller krav til god klubbdrift. Dette betyr at klubben er drevet av demokratiske prinsipper, samarbeid og respekt.

Som en del av Norges Idrettsforbund deler kampsportforbundet NIFs målsetninger om bedre klubber:

  • Idretten vil arbeide for et godt styresett karakterisert ved demokrati, åpenhet og ærlighet.
  • Idretten vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt fellesskap til beste for en selv, idrettslagets medlemmer og lokalsamfunnet.
  • Idretten vil arbeide for at idrettslaget har økonomi til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljø god idrettsaktivitet.