Gjenåpning av breddeidretten: Oppdatert korona-veileder

Publisert 08.10.2020
Redigert 12.10.2020

Forrige uke ble det bekreftet at Fase 1 av gjenåpning av breddeidretten påbegynnes 12. oktober. Dette innebærer at utøvere under 26 år kan trene med kontakt. Som en følge av at Fase 1 nå innledes har Norges Kampsportforbund oppdatert vår korona-veileder. Vær obs på at lokale bestemmelser overstyrer idrettens retningslinjer, og at klubber derfor må sette seg inn i lokale bestemmelser.

Som en følge av at det nå åpnes for kontakttrening for en større andel av vår medlemsmasse, har Norges Kampsportforbund oppdatert koronaveilederen som ble utarbeidet tidligere i høst.

 Den oppdaterte veilederen kan leses i sin helhet her.

Endringene innebærer:

  • Unntak fra 1-metersregelen gjelder for alle under 26 år (men ikke i konkurranseaktivitet).
  • Personer med milde luftveissymptomer skal ikke møte til aktivitet.
  • Trenere har lov til å demonstrere teknikker i undervisningssammenheng, men skal ellers holde 1-meters avstand så mye som mulig.
  • Utøvere over 26 år har ikke unntak fra 1-metersregelen.
  • Størrelsen på grupper som trener sammen er maksimalt 20 personer. Trener(e) kommer i tillegg.
  • Utøvere mellom 20 og 26 år får ikke fritak fra 1-metersregelen i konkurranseaktivitet.
  • Alle utøvere og trenere mellom 20 og 26 år er pålagt å gjennomføre idrettens smittevernkurs.

Forutsetter koronavettkurs

Som det fremgår av planen for gjenåpning av breddeidretten har Norges Kampsportforbund definert at Fase 1 innebærer en gjenåpning for utøvere av begge kjønn i aldersgruppen 20-25 år. Du kan lese mer om Fase 1 av gjenåpningen her. Datoer for senere faser er per 07. oktober ikke kjent.

For klubber i Norges Kampsportforbund innebærer dette nå at alle utøvere under 26 år kan trene med kontakt. Det presiseres at forbundets fysiske stevner fortsatt er avlyst ut oktober.

Som det fremgår av ovennevnte kulepunkter er NIFs e-kurs om smittevern, som er felles for alle idretter, obligatorisk for alle som skal delta i voksenidrett med kontakt. (OBS: Vi anbefaler å bruke Chrome som nettleser når du åpner Min Idrett. Opplever du feil med kurs eller system kan du melde ifra til oss på post@kampsport.no).

Det anbefales på det sterkeste at alle instruktører, utøvere og støtteapparat ellers, gjennomfører kurset før de deltar i klubbens aktiviteter. Det anbefales også at foresatte/verger gjennomgår dette kurset før treningens oppstart. Dette er spesielt med tanke på kunnskap om når foresatte/verger skal holde barnet borte fra trening. Det anbefales at alle foresatte/verger til barn og unge under 18 år gjennomfører e-kurset sammen med utøver.

Vi oppfordrer alle til å også holde seg oppdatert via vår samleside om koronasituasjonen.