Gjenåpning av breddeidretten: Fase 1 påbegynnes 12. oktober

Publisert 01.10.2020
Redigert 14.10.2020

Under onsdagens pressekonferanse bekreftet regjeringen at det åpnes gradvis for trening med kontakt i idretten fra 12. oktober.

– Breddeidretten for voksne over 20 år kan gjenåpne for normal trening fra 12. oktober med utgangspunkt i idrettens egne prioriteringslister. Det er deres plan for åpning i fire faser som legges til grunn, sa kulturminister Abid Raja på pressekonferansen.

Åpner for utøvere i alderen 20-25

Særforbundene har selv definert hvilke utøvere som får starte opp trening først og sist for de respektive idrettene. Som det fremgår av planen for gjenåpning av breddeidretten har Norges Kampsportforbund definert at Fase 1 innebærer en gjenåpning for utøvere av begge kjønn i aldersgruppen 20-25 år.

For klubber i Norges Kampsportforbund innebærer dette nå at alle utøvere under 26 år kan trene med kontakt. Det presiseres at forbundets fysiske stevner fortsatt er avlyst ut oktober.

Forutsetter koronavettkurs

Norges Kampsportforbund minner om at alle klubber fortsatt skal forholde seg til nødvendige smitteverntiltak, og oppfordrer alle klubber til å sette seg godt inn i forbundets koronaveileder.

Vi minner også om at NIFs e-kurs om smittevern, som er felles for alle idretter, er obligatorisk for alle som skal delta i voksenidrett med kontakt. (OBS: Vi anbefaler å bruke Chrome som nettleser når du åpner Min Idrett. Opplever du feil med kurs eller system kan du melde ifra til oss på post@kampsport.no).

Det anbefales på det sterkeste at alle instruktører, utøvere og støtteapparat ellers, gjennomfører kurset før de deltar i klubbens aktiviteter. Det anbefales også at foresatte/verger gjennomgår dette kurset før treningens oppstart. Dette er spesielt med tanke på kunnskap om når foresatte/verger skal holde barnet borte fra trening. Det anbefales at alle foresatte/verger til barn og unge under 18 år gjennomfører e-kurset sammen med utøver.

Vi oppfordrer alle til å også holde seg oppdatert via vår samleside om koronasituasjonen. 

Praktiske og politiske kriterier

Når det gjelder videre faser for gjenåpning har Norges Kampsportforbund valgt å skille på kjønn. Årsakene til dette er tredelt.

Forbundet ønsker for det første å hensynta NIFs ønske om å åpne for færrest utøvere først, og flest sist, og en inndeling i kjønn er derfor for Norges Kampsportforbunds del praktisk. For det andre er denne inndelingen politisk/taktisk, da Norges Kampsportforbund kun har 1/3 kvinner, og forbundet derfor har et ønske om å ta vare på vår relativt sett lave kvinneandel.

For det tredje ser man at menn over 50 har en høyere risiko for smitte, og at kvinner ikke er representert i samme grad. Norges Kampsportforbund vil holde våre medlemmer fortløpende informert om datoer for innledning av resterende faser.

Presisering vedrørende forhold i Oslo

Når det gjelder Oslo og eventuelle konsekvenser av lokale tiltak for idretten presiseres følgende:

  • På bakgrunn av det høye smittepresset i Oslo, opprettholdes begrensningene innen breddeidrett for voksne. De nasjonale retningslinjene (i veilederen «Smittevern for idrett») som til nå har vært gjeldende for breddeidrett for voksne, videreføres i Oslo.
  • Dette innebærer at anbefalingene om at inntil 20 personer over 20 år kan trene sammen såfremt de holder minst 1 meters avstand, fortsatt gjelder i Oslo. Dette berører blant annet lagidretter som håndball og fotball, og idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøvere, for eksempel kampsport, bryting og pardans. Barn og unge (til og med 19 år) omfattes ikke av denne anbefalingen.
  • Det er satt et tak på maks 50 personer innendørs. Når det gjelder antall personer per kohort er dette antallet på 20 – som før. I praksis får begrensingen på 50 personer innendørs dermed mindre betydning for aktiviteten, utover en begrensning i antall foreldre/tilskuere som kan være til stede – da med mindre man kan tilby faste seteplasser med 2 meters avstand. Dette gjelder både treninger og arrangementer.
  • Når det gjelder kravet om maks 50 personer innendørs handler dette om totalt antall personer per avgrenset flate og ikke per fysisk bygg. Dette må dermed vurderes særskilt for hvert enkelt anlegg. Eksempelvis er Oppsal Arena en trippelhall med god logistikk for inngang og utgang, og her godkjennes 3×50 personer i hele arenaen.