950 000 kr til Norges Kampsportforbund

Publisert 11.12.2019
Redigert 13.12.2019

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til ungdom og arrangement, og det vil innen kort tid publiseres et søknadsskjema for deltakelse til dette prosjektet.

Etter ungdoms-OL på Lillehammer i 2016 sto NIF igjen med et overskudd, som de satt i et fond. I dette fondet er ca 11 millioner kroner øremerket til å engasjere ungdom og unge voksne som frivillige og som arrangører i norsk idrett. Dette fondet heter Ung Frivillig Fond, og det er her Norges Kampsportforbund har fått bevilget midler fra. Du kan lese mer om Ung Frivillig-fondet på NIFs nettsider.

Fokus på internasjonale arrangement

Prosjektet i Kampsportforbundet skal gå over ett år der målgruppen og deltakerne er ungdom og unge voksne mellom 15 og 25 år. Prosjektet innledes med et lederkurs for ungdom, med litt mer fokus på arrangement enn det originale kurset. De som tidligere har gjennomført lederkurs for ungdom i regi av NKF, andre særforbund eller idrettskretser trenger ikke delta på dette kurset.

I mars gjennomføres en samling for alle som skal delta i prosjektet, der temaet i stor grad blir knyttet opp til de store arrangementene, og deltakere får tildelt oppgaver til de ulike prosjektene. Det neste halvåret vil handle om gjennomføring av internasjonale arrangement, med evaluering. Basert på det de deltakerne lærer fra de internasjonale arrangementene, skal de gjennomføre et prosjekt i egen klubb før det blir en avslutningssamling i desember 2020.

Fantastisk mulighet for ungdommer og unge voksne

Ansvarlig for prosjektet, utviklingskonsulent Kristiane Utheim Brown, er svært spent og glad på medlemsklubbene sine vegne.

– Dette er en fantastisk mulighet for ungdommene og de unge voksne i forbundet. Vi ønsker at flest mulig skal søke om å bli med på dette prosjektet slik at vi får enda bedre og flere arrangementer på klubbnivå/i lokalmiljøet. Vi må alle bidra til at vi får bærekraftige arrangementer i hele Kampsportforbundet, og slik at barn og unge får et tilfredsstillende tilbud i sitt nærmiljø, forklarer Utheim Brown.

Mer informasjon og søknadsskjema for deltakelse i prosjektet finnes på våre nettsider.