«Ungt Engasjement»-prosjektet UTSATT PÅ UBESTEMT TID

Publisert 17.02.2020
Redigert 14.10.2020

Prosjektet er midlertidig satt på pause grunna coronavirus. Vi arbeidar med ny plan for gjennomføring av prosjektet.

 

_______________________________________________________________________

 

Norges Kampsportforbund har fått bevilget 950 000 kroner fra Ung Frivillig Fond. Pengene er øremerket til et prosjekt rettet mot ungdom og arrangement. Vi søker nå etter deltakere i prosjektet, og oppfordrer de som er interesserte i å delta til å sende inn sin søknad innen 8. mars.

Du kan lese mer om tildelingen fra Ung Frivillig Fondet her. Søknadsskjema for deltakelse finner du nederst på siden.

Målet med prosjektet er å rekruttere ungdommer mellom 15 og 25 år som synes det er spennende med arrangement, og ønsker å utvikle seg på dette området. Oppgavene vil være knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av arrangementer (se oversikt over aktuelle arrangement nedenfor). Et av målene for NKF og bruken av UFF-midlene er at kunnskapen som opparbeides i de internasjonale prosjektene skal videreføres til den lokale idrettsaktiviteten.

NKF ønsker at unge og uerfarne, sammen med eldre og erfarne, i fremtiden skal videreutvikle arrangementer sammen. Vi vil legge tilrette for at de unge skal få god og verdifull erfaring fra internasjonale arrangementer, og dermed forutsetninger til å videreutvikle egne arrangement.

Praktisk informasjon

Påmelding/søknad til ungdomsprosjektet finnes nederst i saken. Søknadsfrist for prosjektet er utvidet til 8. mars. I søknadsskjemaet vil søker bli bedt om å skrive litt om seg selv og motivasjonen for å delta, og litt om hvilke tanker de har for eget arrangement i klubben sin. I tillegg må det fremkomme hvorvidt klubben er informert om at deltaker søker, da NKF har som et krav at hver deltaker må ha en kontaktperson/mentor i egen klubb. Vi vite hvilke arrangement deltaker kan tenke deg å delta på (dette kan endres senere), for best mulig koordinering med arrangørene.

Etter søknadsfristen vil alle søkere bli kontaktet, og det vil bli inngått avtale mellom forbund, klubb og deltaker. Vi legger fokus på spredning i alder, geografi, kjønn og kompetanse. Det tilfaller en egenandel til hver klubb per deltaker på kr 4000,-, som forplikter klubb og deltaker til å fullføre prosjektet. Bestillinger av reise, opphold, program etc. blir ordnet og dekket av NKF og midler fra UFF på alle møteplassene. Informasjon vil bli sendt ut i god tid før samling.

Viktige datoer

Obligatoriske datoer:

7.-9. februar gjennomføres det Lederkurs For Ungdom. De som tidligere har gjennomført lederkurs for ungdom i regi av NKF, andre særforbund eller idrettskretser vil ha mulighet til å laste opp dokumentasjon på dette i søknadsskjemaet, og trenger ikke delta på dette kurset. De som har gjennomført lederkurset vil bli prioritert i deltakelsen i dette prosjektet. Påmelding til lederkurs for ungdom finner du i vår kurskalender (innlogging med minidrett-profil).

20.-21. (22.) mars er første samling på prosjektet med hele prosjektgruppen samlet. Her vil man gå gjennom ulike oppgaver knyttet til de ulike arrangementene.

Evalueringssamling av prosjektet blir gjennomført i november/desember 2020. Dato er ikke satt, men det vil foregå på Gardermoen/Oslo.

Alle deltakerne må velge minimum to av følgende arrangement:

17.-19. april skal det arrangeres kendo-EM i Kristiansand. Det forventes 600 deltakere fra hele Europa. Vi er i dialog med arrangørklubb om oppgaver for de unge frivillige.

8.-11. juni blir Bislett Games arrangert i Oslo (NB! ukedager). Kristiane Utheim Brown, utviklingskonsulent i Kampsportforbundet, er hotellsjef og ansvarlig for en gruppe med frivillige på hotellet i dagene før konkurransen. Deltakerne i prosjektet vi få mulighet til å delta i planleggingen fra april/mai og i evalueringen. De vil få innsikt i omfanget av arrangementet, som har en varighet på 5 dager. Det er også flere oppgaver på hotellet som deltakerne vil ha glede av å delta i. Vegard Henriksen, arrangementssjef i Kampsportforbundet, er sikkerhetssjef under arrangementet. Han er ansvarlig for innslipp (billettscanning, veskesjekk), vakthold og evakueringsrutiner på konkurransedagen 11. juni. Ungdommene vil også kunne ta del i forarbeidene og inneha sentrale roller i sikkerhetsarbeidet under veiledning.

19. september blir Oslo Maraton gjennomført i Oslo. Vegard Henriksen, arrangementssjef i Kampsportforbundet, er sentral i også dette arrangementet, og ungdommer vil få sentrale oppgaver og innsikt i omfanget av ett av de største mosjonsarrangementene i Norge.

Etter hvert arrangement må det påregnes en liten oppgave knytt til hva man har lært ved å delta på de ulike arrangementene.

Obligatorisk prosjekt i egen klubb

En del av dette prosjektet er at hver deltaker, i etterkant av de to arrangementene nevnt ovenfor, skal gjennomføre et prosjekt i egen klubb. Dette må gjennomføres i oktober/november 2020. Prosjektet i egen klubb kan være en treningssamling, klubbkonkurranse, tema-/fagkveld, arrangement for teambuilding i klubben på tvers av alder og parti etc. Det er opp til hver enkelt deltaker hva som skal arrangeres.

Dersom det er spørsmål rundt dette prosjektet kan du ta kontakt med Kristiane Utheim Brown, utvilingskonsulent i Norges Kampsportforbund: kristiane.brown@kampsport.no